Καταναλωτής και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας

Διδακτορική Διατριβή 19033 373 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Καταναλωτής και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπάρδα, Κωνσταντία Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Χονδρογιάννης, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τη μελέτη των προσδιοριστικών παραγόντων των δαπανών υγείας. Σκοπός της έρευνας είναι η συστηματική καταγραφή και εμπειρική διερεύνηση των παραμέτρων που σχετίζονται με το ύψος των δαπανών και την ικανοποίηση των καταναλωτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα. Η δειγματοληπτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου, σε 663 καταναλωτές στην περιοχή της Αττικής. Για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου και τη μεθοδολογία για την επεξεργασία των δεδομένων, που προέκυψαν από αυτό, αξιοποιήθηκαν προηγούμενες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή για τις υπηρεσίες υγείας. Για την επεξεργασία των δεδομένων εκτιμήθηκαν τα οικονομετρικά υποδείγματα της λογιστικής παλινδρόμησης, της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης της ισομερούς και της διατεταρτημορικής παλινδρόμησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το ύψος των δαπανών για επισκέψεις σε ιατρούς η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, ο τόπος διαμονής, η ύπαρξη χρόνιας πάθησης, και το ασφαλιστικό ταμείο είναι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες. Η πιθανότητα οι καταναλωτές να καταβάλουν άτυπη πληρωμή επηρεάζεται από το επάγγελμα, την ηλικία, την επίσκεψη σε εξωτερικό ιατρείο νοσοκομείου, από το χρόνο αναμονής που χρειάζεται να περιμένει. Στην ομάδα που έκανε χρήση φαρμάκων με ή χωρίς συνταγή ιατρού κατά τις τελευταίες 2 εβδομάδες, οι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες είναι τα δημογραφικά στοιχεία, η ύπαρξη ή μη χρόνιας ασθένειας καθώς και το επίπεδο υγείας του καταναλωτή. Επίσης, τα αποτελέσματα από την εκτίμηση ισομερούς παλινδρόμησης για το ποσοστό δαπανών για φάρμακα ως ποσοστό επί του συνόλου των μηνιαίων δαπανών καταδεικνύουν ότι όσο αυξάνεται το μηνιαίο εισόδημα αυξάνεται και το ύψος των δαπανών για φάρμακα. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος καθώς και οι καταναλωτές με ιδιωτική ασφάλιση δαπανούν περισσότερα χρήματα για φάρμακα. Τέλος, οι καταναλωτές που προτίθεται να δαπανήσουν τα "επιπλέον" χρήματα για να λάβουν καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών υγείας συγκαταλέγονται στις πληθυσμιακές ομάδες που εργάζονται και είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο τομέα, έχουν οικογένεια με παιδιά, καθώς και σε καταναλωτές που είτε επιθυμούν την εισαγωγή σε ιδιωτικό νοσοκομείο διαθέτοντας κάποια "επιπλέον" χρήματα ή σε αυτούς που οι ανάγκες τους δε δύναται να καλυφθούν από τις ήδη προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Υγεία - Κοινωνικές απόψεις
Υπηρεσίες υγείας - Ελλάδα
Ποιότητα ζωής - Οικονομικές απόψεις
Καταναλωτές - Οικονομικές απόψεις
Υγειονομικές υπηρεσίες - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
δαπάνες υγείας, ιδιωτικές δαπάνες, δαπάνες για φάρμακα, άτυπη πληρωμή, πρόθεση πληρωμής
Περιγραφή:
269 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

PhD_19.07.2017.pdf

2 MB