Αστικός χώρος και σεξουαλικότητα: Η εναλλακτική γεωγραφία της λεσβιακής διασκέδασης στο Παρίσι

Μεταπτυχιακή Εργασία 18292
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αστικός χώρος και σεξουαλικότητα: Η εναλλακτική γεωγραφία της λεσβιακής διασκέδασης στο Παρίσι
Συγγραφέας:
Σταματοπούλου, Αικατερίνη Ι.
Επιβλέπων καθηγητής:
Χατζημιχάλης, Κωστής
Περίληψη:
Η εργασία παρουσιάζει την αστική γεωγραφία της λεσβιακής και, ως ένα βαθμό, κουήρ ορατότητας στο Παρίσι. Μέσα από εκτεταμένη επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, έρευνα πεδίου, δύο συνεντεύξεις με διοραγνώστριες ομάδες ΛΟΑΤΚ βραδιών στο Παρίσι και ανεπίσημες συνομιλίες μου με πληροφοριοδότες, εντοπίζω τις αλλαγές που έλαβαν χώρα στο ΛΟΑΤΚ τοπίο του Παρισιού μετά το 2010, κυρίως μετά το οριστικό κλείσιμο πολλών λεσβιακών επιχειρήσεων. Η εργασία αναδεικνύει τις νέες στρατηγικές που ακολούθησαν οι λεσβίες και κουήρ γυναίκες για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, μέσα από την οργάνωση βραδιών που εκτυλίσσονται σε ένα δίκτυο χώρων, σταθερών ή εφήμερων, οι οποίοι διαχέονται σε διάφορα σημεία της δεξίας πλευράς της πόλης, προάγοντας έτσι μία νέου τύπου λεσβιακή καιευρύτερα κουήρ ορατότητα και γεωγραφία. Μεταξύ άλλων, αναδεικνύεται η σημασία της ιδιαίτερης ιστορικής πορείας της ανδρικής και γυναικείας ομοσεξουαλικότητας στο Παρίσι· η ανάπτυξη της επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης· η ανάδυση νέεων πολιτιστικών ομάδων και οι εκτεταμένες διαδικασίες gentrification. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασταύρωση του αστικού χώρου, της σεξουαλικότητας και του φύλου και πως αυτή συνεσφέρει στην (ανα)παραγωγή και προώθηση περισσότερο ρευστών λεσβιακών και κουήρ ταυτοτήτων και γεωγραφίων πέρα από την ομοκανονική γειτονιά του Marais. Λαμβάνοντας τέλος υπόψην την ετερογένεια και πολλαπλότητα των λεσβιών και κουήρ γυναικών, καταλήγω ότι η πληθώρα των τοποθεσιών στις οποίες λαμβάνουν χώρα οι ΛΟΑΤΚ εκδηλώσεις διακόπτουν το ετεροκανονικό συνεχές του αστικού δημόσιου παρισινού χώρου και αλλάζουν την λεσβιακή γεωγραφία της πόλης από κλειστή και χωρικά εντοπισμένη, σε ανοιχτή, δυναμική και πανταχού παρούσα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρωπολογία (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Κοινωνιολογία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Αστικός χώρος, λεσβιακές γεωγραφίες, Παρίσι, ΛΟΑΤΚ διασκέδαση, ετεροκανονικότητα
Περιγραφή:
140 σ., εικ., σχ., χαρ., φωτ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Stamatopoulou_PMSGEO_2017.pdf

3 MB