Μελέτη επίδρασης της σεισμικότητας στην εδαφική παραμόρφωση στη νήσο Θήρα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18145
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη επίδρασης της σεισμικότητας στην εδαφική παραμόρφωση στη νήσο Θήρα
Συγγραφέας:
Πέτρου, Παναγιώτα Ι.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παρχαρίδης, Ισαάκ
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μελέτη της πορείας της εδαφικής παραμόρφωσης στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Θήρας κατά το χρονικό διάστημα 3/3/2011 – 27/3/2012 σε συνδυασμό την με την σεισμικότητα της εν λόγω περιοχής κατά την ίδια περίοδο.
Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής γίνεται επεξεργασία δεδομένων τιμών εδαφικής παραμόρφωσης που έχουν ληφθεί με την μέθοδο SARinterferometry (Συμβολομετρίας Ραντάρ) και τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένα σταθερά σημεία βάσης. Για την καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου η χρονική περίοδος της μελέτης χωρίστηκε σε 12 υποπεριόδους διάρκειας περίπου ενός μηνός.
Παράλληλα εξετάζεται η σεισμικότητα της περιοχής και γίνεται ανάλυση και ερμηνεία των μικροσεισμικών παραμέτρων του συνόλου των σεισμικών γεγονότων, τα οποία έλαβαν χώρα την ίδια περίοδο, σε μια προσπάθεια να αναζητηθούν συσχετισμοί μεταξύ των περιοχών που εντοπίζονται οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις εδαφικής παραμόρφωσης και των περιοχών που συναντάται το μεγαλύτερο πλήθος σεισμικών γεγονότων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωλογία
Ηφαίστεια και σεισμοί
Λοιπά Θέματα:
Σεισμοί - Ελλάδα
Σεισμολογία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Σαντορίνη, Ηφαίστειο, Εδαφική παραμόρφωση, σεισμικότητα
Περιγραφή:
205 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Petrou_GEO_16.pdf

17 MB