Εκτίμηση κατά βάθους διάβρωσης στην περιοχή Νεάπολης – Μαλέα (Ν. Πελοπόννησος)

Πτυχιακή Εργασία 18054
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση κατά βάθους διάβρωσης στην περιοχή Νεάπολης – Μαλέα (Ν. Πελοπόννησος)
Συγγραφέας:
Τσούκαλας, Λεωνίδας
Επιβλέπων καθηγητής:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Περίληψη:
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, μελετώνται πέντε μικροί σχετικά μήκους κεντρικής κοίτης υδρογραφικά δίκτυα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης και της χερσονήσου του Μαλέα στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Τα δίκτυα αυτά, εμφανίζουν παράλληλη διάταξη μεταξύ τους και διέρχονται από εννέα καλά ανεπτυγμένες ανυψωμένες θαλάσσιες αναβαθμίδες, που σχηματίστηκαν στα μεσοπαγετώδη στάδια του Πλειστόκαινου.
Για την γεωμορφολογική μελέτη των δικτύων, κατασκευάστηκε λεπτομερές ψηφιακό μοντέλο εδάφους της περιοχής (5x5m), το οποίο προέκυψε από την ψηφιοποίηση τοπογραφικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:5.000, ενώ παράλληλα σχεδιάστηκαν και αναλύθηκαν οι επιμήκεις τομές των κεντρικών τους κοιτών. Επιπλέον σχεδιάστηκαν εγκάρσιες τοπογραφικές τομές των κοιλάδων σε επιλεγμένες θέσεις εμφάνισης των θαλάσσιων αναβαθμίδων και εκτιμήθηκαν η κατά βάθος διάβρωση τους και τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά με την χρήση του δείκτη μορφής κοιλάδων (Vf).
Ο δείκτης μορφής κοιλάδων (Vf) στην περιοχή μελέτης παρουσίασε μέγιστη τιμή 13,9 και ελάχιστη 0,38 και αντίστοιχα ο ρυθμός κατά βάθους διάβρωσης παρουσίασε μέγιστη τιμή 0,19 mm/yr τα τελευταία 100.000 χρόνια και ελάχιστη 0,06 mm/yr τα τελευταία 240.000 χρόνια επίσης.
Από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν συμπεραίνεται ότι σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των δικτύων έπαιξε η διεργασία της οπισθοδρομούσας διάβρωσης, η λιθολογία των γεωλογικών σχηματισμών που εμφανίζονται στην περιοχή και οι μεταβολές του βασικού επιπέδου είτε λόγω ευστατισμού, είτε λόγω τεκτονισμού, είτε λόγω συνδυασμού και των δύο. Οι κοιλάδες που έχουν αναπτυχθεί στις ανώτερες αναβαθμίδες είναι καλύτερα διαμορφωμένες κυρίως λόγω του μεγαλύτερου διαστήματος που είχαν στη διάθεση τους για να δράσουν οι ποτάμιες διεργασίες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Τεκτονική γεωλογία
Λέξεις-κλειδιά:
Γεωμορφολογία, μορφοτεκτονική ανάλυση, μορφομετρικοί δείκτες, δείκτης μορφής κοιλάδων (Vf), κατά βάθος διάβρωση, επιμήκεις τομές, εγκάρσιες τομές, τοπογραφικές τομές, ρήγμα, Νεάπολη, ακρωτήρι Μαλέα, αναβαθμίδα
Περιγραφή:
96 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

τελικό.pdf

14 MB