Στρατηγικό και επιχειρηματικό μοντέλλο εταιρείας αεροδρομίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 17894 374 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Στρατηγικό και επιχειρηματικό μοντέλλο εταιρείας αεροδρομίου
Συγγραφέας:
Κόλιας, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαλακέλης, Χρήστος
Περίληψη:
Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (ΔΑΑ) λειτουργεί ένα κερδοφόρο ΙΤ&Τ τμήμα και παρέχει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών στην εταιρεία του Αεροδρομίου και σε όλους τους άλλους πελάτες μέσα στην κοινότητα του Αεροδρομίου. Πάνω από όλα αυτά , το επιχειρηματικό πλάνο ταυτοποιεί μία νέα προσδοκία για έσοδα από μελλοντικές δραστηριότητες εκτός του φράκτη του αεροδρομίου και προτείνει τη ίδρυση μίας θυγατρικής ΙΤ&Τ εταιρείας κατά την διάρκεια του 2005. Ο στόχος είναι ότι το ΙΤ&Τ αγγίζει το έτος 2006,συνολικά ΙΤ&Τ έσοδα κοντά στα 20 εκατομμύρια €/χρόνο, 50% δημιουργούμενο μέσα στο αεροδρόμιο και 50 % από υπηρεσίες που παρέχονται εκτός του αεροδρομίου μέσω της νέας θυγατρικής.
Η εμπειρία που αποκτάται από την 24ωρη λειτουργία της ΙΤ&Τ υποδομής, τόσο ώστε να τρέχουν την μεγαλύτερη ψηφιακή κοινότητα της Ελλάδας έχουν δώσει στο ΙΤ&Τ του αεροδρομίου την διάσταση του ΙΤ&Telecom παρόχου. Το ΙΤ&Τ του αεροδρομίου διαχειρίζεται όλη τη πολυπλοκότητα αντί των 210 εταιρειών και παρέχει ταχείς, state-of-art υπηρεσίες , εξυπηρέτηση πελατών και διαρκές επιχειρείν.
Το όραμα για την νέα θυγατρική του ΙΤ&Τ είναι να δημιουργήσει μία διεθνή εταιρεία με στρατηγικές συνεργασίες και συνέργειες με διεθνείς ΙΤ και τηλεπικοινωνιακούς εταίρους. Ο κύριος στόχος παραμένει η επιχειρησιακή τελειότητα και η υψηλή διαθεσιμότητα της ΙΤ&Τ υποδομής του αεροδρομίου. Ο μελλοντικός προσανατολισμός για τη εταιρεία είναι ότι η συνολική ΙΤ&Τ δραστηριότητα πραγματοποιείται από τη θυγατρική.(για το αεροδρόμιο, τους πελάτες του ΔΑΑ και «εκτός φράκτη»)
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-25
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Επιχειρηματικότητα
Τηλεπικοινωνίες
Λέξεις-κλειδιά:
Αεροδρόμιο ,επιχειρηματικό πλάνο, θυγατρική, ΙΤ&Τ έσοδα, αεροδρομιακή κοινότητα
Περιγραφή:
76 σ., πίν., σχ., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0