Η πατριαρχική οικογένεια και η Θέση της γυναίκας στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία: συγκρίνοντας την θέση των γηγενών και των αλβανίδων γυναικών

Πτυχιακή Εργασία 17834 849 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η πατριαρχική οικογένεια και η Θέση της γυναίκας στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία: συγκρίνοντας την θέση των γηγενών και των αλβανίδων γυναικών
Συγγραφέας:
Αμανατίδη, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαδόπουλος, Απόστολος
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή με θέμα: «Η Πατριαρχική Οικογένεια και η Θέση της Γυναίκας στην Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία. Συγκρίνοντας την Θέση των Γηγενών και των Αλβανίδων Γυναικών», επιχείρησε να φωτίσει σε πρώτο στάδιο την αρχική δομή των κοινωνιών και τις σχέσεις εξουσίας των δύο φύλων, περιλαμβάνοντας έννοιες όπως είναι η πατριαρχία, η κατασκευή του κοινωνικού φύλου, οι κοινωνικές νόρμες και τα στερεότυπα. Το δεύτερο μέρος της πτυχιακής πραγματεύεται την εξέλιξη της θέσης των γυναικών στην Ελλάδα, μέσα από τις διαφορετικές μορφές ανισοτήτων που υπήρχαν και υπάρχουν, και πώς αυτές γίνεται προσπάθεια να αμβλυνθούν. Ακολουθεί ένα κεφάλαιο σχετικά με τις αλλοδαπές γυναίκες στην Ελλάδα, γίνεται αναφορά και σχολιασμός της μετανάστευσης, και στη συνέχεια της γυναικείας μεταναστευτικής ροής προς την Ελλάδα, και εστιάζει στις γυναίκες από την Αλβανία. Το τρίτο, και τελευταίο, τμήμα της πτυχιακής περιέχει την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οκτώ (8) γυναίκες από την Αλβανία μέσω ερωτηματολογίου, και θέλει να δώσει μια εικόνα εκ των έσω για την δομή της αλβανικής κοινωνίας, την θέση των γυναικών, και τη δυνατότητά τους να ενταχθούν αποτελεσματικά μέσα σε αυτή και να υιοθετήσουν συμπεριφορές ενός νέου, διαφορετικού περιβάλλοντος από το μητρικό τους. Τα συμπεράσματα της εργασίας αφορούν τη σύνδεση θεωρητικού και ερευνητικού περιεχομένου που προηγήθηκαν, καταλήγοντας στο ερώτημα εάν αυτή η σύνδεση είναι βάσιμη ή όχι, και τελικά ποια είναι τα αποτελέσματα της σύγκρισης ελληνίδων αλβανίδων γυναικών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-11-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Πατριαρχία - Ελλάδα
Εξουσία (Κοινωνικές Επιστήμες)
Γυναίκες - Ελλάδα - Κοινωνικές συνθήκες
Γυναίκες - Επαγγελματική απασχόληση - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
οικογένεια, γυναίκα, εργασία, πατριαρχία
Περιγραφή:
81 σ., εικ., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ_ΓΕΩ_2014.pdf

666 KB