Γεωμορφολογική μελέτη και εκτίμηση ανθρώπινων επεμβάσεων τμήματος της παράκτιας ζώνης του Ν. Πιερίας

Πτυχιακή Εργασία 17715 525 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωμορφολογική μελέτη και εκτίμηση ανθρώπινων επεμβάσεων τμήματος της παράκτιας ζώνης του Ν. Πιερίας
Συγγραφέας:
Τσανάκας, Κώστας
Επιβλέπων καθηγητής:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Περίληψη:
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιχειρήθηκε η γεωμορφολογική μελέτη
της παράκτιας ζώνης μεταξύ των εκβολών του Μαυρονερίου και των Αλυκών του Ν.
Πιερίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις φυσικές διεργασίες καθώς και στις
ανθρώπινες επεμβάσεις που επιδρούν σε αυτές. Επιπλέον επιχειρήθηκε μια πρώτη
ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των επιπτώσεων τόσο στο φυσικογεωγραφικό όσο
και στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον από μια ενδεχόμενη μελλοντική άνοδο της
θαλάσσιας στάθμης.
Η συνδυασμένη εφαρμογή μεθόδων Τηλεπισκόπισης και Συστημάτων
Γεωγραφικών Πληροφοριών οδήγησε στον υπολογισμό των ρυθμών μετατόπισης
(προέλαση-υποχώρηση) της ακτογραμμής από το 1969 έως το 2000, καθώς και στην
εκτίμηση της διαχρονικής εξέλιξης της δόμησης στον παράκτιο οικισμό της Παραλίας
Κατερίνης.
Εκτός από την υπαίθρια αναγνώριση καταγραφή και αποτύπωση των
παράκτιων γεωμορφών, κατασκευάστηκαν τομές αιγιαλού και αναλύθηκαν
κοκκομετρικά δείγματα ιζήματος με σκοπό τη σκιαγράφηση του ιζηματολογικού
καθεστώτος κατά μήκος της ακτογραμμής.
Κατά τη χρονική περίοδο παρατήρησης διαπιστώθηκε υποχώρηση σε όλο το
μήκος της ακτογραμμής με εξαίρεση την περιοχή βόρεια των εκβολών του
Μαυρονερίου. Μεταξύ των ετών 1969 και 2000 υπερδιπλασιάστηκαν οι δομημένες
εκτάσεις στην παραλία της Κατερίνης.
Οι αθροιστικές καμπύλες καθώς και οι στατιστικές παράμετροι που
υπολογίστηκαν κατά την κοκκομετρική ανάλυση των δειγμάτων, δεν έδειξε
ουσιαστική διαφοροποίηση στο παράκτιο υλικό.
Η μεγάλη έκταση της χαμηλής παράκτιας ζώνης, σε συνδυασμό με την έντονη
συγκέντρωση κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, την καθιστούν
ιδιαίτερα ευάλωτη στην μελλοντική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Λέξεις-κλειδιά:
Γεωμορφολογία, ακτές, κλίμα, παράκτια ζώνη, Πιερία
Περιγραφή:
111, [6] σ., εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Pty_disk_Tsanakas.pdf

7 MB