Η Λίμνη Στυμφαλία, η περιβαλλοντική της σημασία και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής

Πτυχιακή Εργασία 17713 668 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Λίμνη Στυμφαλία, η περιβαλλοντική της σημασία και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής
Συγγραφέας:
Μάλλιου, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Παυλόπουλος, Κοσμάς
Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης είναι να αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στο
οικοσύστημα της Στυμφαλίας και στην ανάπτυξη των Ήπιων Μορφών Τουρισμού,
καθώς και να διερευνηθούν οι δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης τους, στα πλαίσια
πάντα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η διαχείριση των
οικοσυστημάτων στη χώρα μας δεν είναι συνετή αλλά και ότι ο τοπικός-
περιφερειακός προγραμματισμός δεν είναι καλά οργανωμένος ώστε να επιφέρει τα
αναμενόμενα αποτελέσματα, γεγονός που διαφαίνεται ιδιαίτερα στο οικοσύστημα
της Στυμφαλίας. Η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει με αξιοποίηση του φυσικού
πλούτου της περιοχής, η οποία σε συνδυασμό με την πολιτιστική της κληρονομιά, θα
αποτελέσουν σημαντικά εφόδια για την ανάπτυξη των Ήπιων Μορφών Τουρισμού
στην περιοχή.
Επιμέρους στόχοι της μελέτης είναι η σκιαγράφηση του Δήμου Στυμφαλίας με
στοιχεία που αφορούν την απασχόληση, τον πληθυσμό, οικονομικά στοιχεία και τις
χρήσεις γης. Επιπρόσθετα διερευνήθηκαν οι κίνδυνοι που απειλούν το οικοσύστημα,
τα αίτια υποβάθμισης του υγροτόπου, καθώς και η στάση των κατοίκων απέναντι
στην περιοχή μελέτης. Τέλος εξετάστηκε η υφιστάμενη τουριστική κίνηση της
περιοχής της Στυμφαλίας και οι προοπτικές για τον τοπικό τουρισμό.
Το πρώτο κεφάλαιο είναι θεωρητικό και σκοπός του είναι να αναλυθούν οι
βασικές έννοιες της μελέτης, όπως η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης, του
Αγροτουρισμού, του Οικοτουρισμού και του υγροτόπου. Στο δεύτερο κεφάλαιο
παρατίθενται μία γενική περιγραφή της περιοχής. Συγκεκριμένα εξετάζεται η
γεωγραφική θέση της περιοχής μελέτης, η ιστορία και η μυθολογία της, οι
κλιματολογικές συνθήκες, η υδρολογία καθώς και η γεωλογική της δομής. Το τρίτο
κεφάλαιο επικεντρώνεται στην οικολογική σημασία της λίμνης Στυμφαλίας με
έμφαση στην πλούσια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.
Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με τις χρήσεις γης και το αμέσως επόμενο
κεφάλαιο με την τοπική οικονομία. Σκοπός του τελευταίου, είναι να σκιαγραφηθεί η
iii
υφιστάμενη κατάσταση του πληθυσμού, της απασχόλησης, του εισοδήματος, του
πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας αλλά και να
εξεταστούν οι δυνατότητες ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού στην περιοχή. Στο
έκτο κεφάλαιο γίνεται μία καταγραφή και διεξοδική ανάλυση των προβλημάτων που
απειλούν το οικοσύστημα αλλά και των μέτρων που επιβάλλεται να ληφθούν
προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται η
έρευνα που πραγματοποιήθηκε, με σκοπό να εξεταστεί η στάση των κατοίκων
απέναντι στο οικοσύστημα της Στυμφαλίας.
Η μελέτη ολοκληρώνεται με το όγδοο κεφάλαιο, όπου παρατίθενται γενικά
συμπεράσματα σε ότι αφορά τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και την συμβολή
της Λίμνης Στυμφαλίας και των Ήπιων Μορφών Τουρισμού στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
της περιοχής. Τέλος γίνονται προτάσεις για την περαιτέρω εξέλιξη και αξιοποίηση
των δυνατοτήτων της περιοχής, πάντοτε στα πλαίσια της αειφορίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Λέξεις-κλειδιά:
Λίμνη Στυμφαλία, υδροβιότοπος, οικοσύστημα, οικονομική ανάπτυξη , βιώσιμη ανάπτυξη
Περιγραφή:
110 σ., γραφ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Pty_disk_Malliou.pdf

1 MB