Παραδοσιακή οικοσκευή, οικοτεχνία και οικοβιώματα στο χωριό Κρανιά Ελασσόνας: συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τον παραδοσιακό πολιτισμό

Πτυχιακή Εργασία 17705
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παραδοσιακή οικοσκευή, οικοτεχνία και οικοβιώματα στο χωριό Κρανιά Ελασσόνας: συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τον παραδοσιακό πολιτισμό
Συγγραφέας:
Ζέρβα, Βασιλική
Επιβλέπων καθηγητής:
Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία, που εκπονήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος
2001 – 2002, εντάσσεται στα πλαίσια της πτυχιακής μελέτης του προ-
γράμματος σπουδών του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας.
Το ενδιαφέρον μου για καθετί παραδοσιακό σε συνδυασμό με την
αγάπη για τον τόπο απ’ τον οποίο κατάγομαι, την Κρανιά Ελασσόνας, με
παρότρυναν να προχωρήσω στην καταγραφή των στοιχείων εκείνων που
συνθέτουν ένα κομμάτι του παραδοσιακού πολιτισμού του χωριού, που
είναι αυτό της οικοτεχνίας, της οικοσκευής και των οικοβιωμάτων.
Για την πραγματοποίηση της καταγραφής πραγματοποιήθηκε πρω-
τογενής έρευνα κατά την οποία ακολουθήθηκαν οι μέθοδοι της συνέντευ-
ξης και της λήψης πρότυπου φωτογραφικού υλικού. Ακολούθησε η αναλυ-
τική παρουσίαση των στοιχείων.
Συγκεκριμένα η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια,
που παρουσιάζουν, με τη σειρά που έχουν τοποθετηθεί, τα εξής θέματα:
 Κατοικία: Τύποι κατοικιών, μέθοδος ανοικοδόμησης.
 Οικοσκευή: Επίπλωση, Οικιακά σκεύη.
 Οικοτεχνία: Παραδοσιακές γυναικείες τέχνες.
 Οικοβιώματα: Γυναικείες, αντρικές ασχολίες, παιδικά παιχνίδια.
 Διατροφή: Τρόφιμα, ποτά, κατανάλωση τροφίμων και ποτών με βά-
ση το χριστιανικό εορτολόγιο και τα γεγονότα του κύκλου της αν-
θρώπινης ζωής.
Η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα, όπου καταθέτονται και κάποιες
προτάσεις, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του
συγκεκριμένου οικισμού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Οικοσκευή, οικοτεχνία, οικοβιώματα, λαϊκή τέχνη
Περιγραφή:
124 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Pty_disk_Zerva.pdf

1003 KB