Η χρήση των τεχνικών εξόρυξης γνώσης στη φορολογική διοίκηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 17502
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η χρήση των τεχνικών εξόρυξης γνώσης στη φορολογική διοίκηση
Συγγραφέας:
Γλύτσος, Αντώνιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Βαρλάμης, Ηρακλής
Περίληψη:
Η απατηλή συμπεριφορά των φορολογούμενων δημιουργεί μια σειρά από αλλοιώσεις στο οικονομικό περιβάλλον, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Η οικονομική παραβατικότητα μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, φοροδιαφυγή, φοροαπαλλαγή, απόκρυψη εσόδων κλπ.

Μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές οικονομικού εγκλήματος είναι η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ.
Δεδομένου του μεγάλου όγκου πληροφοριών που πρέπει να αναλυθούν για να εντοπισθούν πιθανές υποθέσεις απάτης, αλλά και του μεγάλου κόστους που επιφέρουν οι διαδικασίες ελέγχων, ο έλεγχος γίνεται συνήθως εστιάζοντας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και όχι αυτοματοποιημένα ή μαζικά. Πρόσθετες δυσκολίες για τους ελέγχους, πηγάζουν από το γεγονός ότι συνήθως τα μέσα που έχει στη διάθεση της η διοίκηση είναι περιορισμένα.

Στην παρούσα εργασία θα ελέγξουμε κατά πόσο οι τεχνικές εξόρυξης γνώσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να βελτιωθούν οι διαδικασίες φορολογικών ελέγχων, αν υπάρχοντα εργαλεία ανοικτού κώδικα/ελεύθερης διανομής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταξινόμηση των υποθέσεων και ποια γνωρίσματα είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαμόρφωση της αποτελεσμάτων.

Για το σκοπό της εργασίας το πεδίο ελέγχου περιορίστηκε στον τομέα του ενδοκοινοτικού εμπορίου και των προβλημάτων που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο τομέα και ειδικά στην απάτη τύπου «καρουσέλ».
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Λέξεις-κλειδιά:
εξόρυξη δεδομένων, πρόβλεψη, φορολογική διοίκηση, φορολογία, WEKA, oracle data miner, καρουσέλ, εξαφανισμένος έμπορος, ενδοκοινοτικό εμπόριο
Περιγραφή:
105 σ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

aglytsos_pms_am12602.pdf

17 MB