Χαρτογράφηση ναυαγίων μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο την περίοδο 2015-2016

Πτυχιακή Εργασία 17351 2217 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Χαρτογράφηση ναυαγίων μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο την περίοδο 2015-2016
Συγγραφέας:
Τσιώπα, Άρτεμις Φ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Καλογήρου, Σταμάτης
Περίληψη:
Η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση είναι ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα θέματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, λόγω των πολλών διαστάσεών του. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η χαρτογράφηση και η χωρική ανάλυση των ναυαγίων των μεταναστών και των προσφύγων που έλαβαν χώρα στην περιοχή του Αιγαίου το 2015 και εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα το 2016. Παράλληλα, για την ολοκληρωμένη παρουσίαση και μελέτη του φαινομένου, καταγράφεται ο αριθμός των διασωθέντων, των αγνοουμένων και των νεκρών σε κάθε ναυάγιο, καθώς και στοιχεία για το προφίλ των παραπάνω. Σε αυτή τη μελέτη, αναλύεται, επίσης, η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, μέσω των εισροών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα εξωτερικά της σύνορα. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται και οι διαχρονικές μεταναστευτικές τάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και προς την Ελλάδα. Επιπλέον, επιχειρείται η παρουσίαση των παραγόντων που οδήγησαν στην έξαρση αυτής της κρίσης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, χρησιμοποιούνται πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα από εθνικούς και διεθνείς φορείς, η επεξεργασία των οποίων γίνεται με τη χρήση λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ).
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Ναυάγια, προσφυγική κρίση, Αιγαίο, χαρτογράφηση, μετανάστευση
Περιγραφή:
75 σ., εικ., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0