Σχέση του προσλαμβανόμενου νατρίου που υπάρχει στα τρόφιμα με δείκτες υποκλινικής αθηρωμάτωσης

Πτυχιακή Εργασία 17309
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχέση του προσλαμβανόμενου νατρίου που υπάρχει στα τρόφιμα με δείκτες υποκλινικής αθηρωμάτωσης
Συγγραφέας:
Τζελέφα, Βασιλική Π.
Επιβλέπων καθηγητής:
Καράτζη, Καλλιόπη Ζαφειρένια
Περίληψη:
Το νάτριο είναι βασικός ηλεκτρολύτης του σώματος και συμμετέχει σε πολλές φυσιολογικές διαδικασίες, απαραίτητες για τη λειτουργία του οργανισμού. Η αυξημένη πρόσληψη νατρίου από τα τρόφιμα φαίνεται να συσχετίζεται με κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς όργανα όπως η καρδιά, ο εγκέφαλος, τα νεφρά, να συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτοάνοσων νοσημάτων αλλά και στην αγγειακή δυσλειτουργία. Η αγγειακή δυσλειτουργία αποτελεί τη βάση της πλειοψηφίας των καρδιαγγειακών νοσημάτων και τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί ειδικοί δείκτες που ανιχνεύουν πρώιμες αγγειακές αλλοιώσεις, πριν εκδηλωθούν καρδιαγγειακά συμβάματα, συμβάλλοντας στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Έτσι στη παρούσα έρευνα μελετήθηκε η διαιτητική πρόσληψη νατρίου, άλλα και του λόγου νατρίου προς κάλιο σε σχέση με τους πρώιμους αυτούς δείκτες υποκλινικής αθηρωμάτωσης. Μεθοδολογία: Σε 786 εθελοντές, εκτιμήθηκαν δείκτες μακροκυκλοφορίας (IMT,PWV,AI,κεντρικές πιέσεις), ενώ σε έναν υποπληθυσμό 241 ατόμων εκτιμήθηκαν και δείκτες μικροκυκλοφορίας (CRAE,CRVE,AVR). Η πρόσληψη νατρίου υπολογίστηκε με δύο τηλεφωνικές ανακλήσεις εικοσιτετραώρου. Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση του λόγου νατρίου προς κάλιο με τον δείκτη αρτηριακής σκληρίας ΑΙ. Για του υπόλοιπους δείκτες δε παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Συζήτηση: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμπεραίνουμε ότι η αυξημένη πρόσληψη νατρίου σε συνδυασμό με τη μειωμένη πρόσληψη καλίου πιθανόν να επιβαρύνουν την αγγειακή λειτουργία σε επίπεδο μακροκυκλοφορίας. Καθίστανται, όμως, αναγκαίες νέες μελέτες που να επιβεβαιώνουν ή να απορρίπτουν τα δεδομένα της παρούσας μελέτης και να διαλευκάνουν τους αντίστοιχους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Βιοχημεία
Λέξεις-κλειδιά:
Νάτριο, τρόφιμα, αθηρωμάτωση, καρδιαγγειακά, αγγειακή λειτουργία
Περιγραφή:
73 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0