Διαιτητική πρόσληψη και επίπεδα χαλκού και ψευδαργύρου στο αίμα σε παιδιά

Πτυχιακή Εργασία 17286 444 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαιτητική πρόσληψη και επίπεδα χαλκού και ψευδαργύρου στο αίμα σε παιδιά
Συγγραφέας:
Μεντζέλου, Μαρία Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Μανιός, Γιάννης
Περίληψη:
Σκοπός: O σκοπός της είναι η εκτίμηση των επιπέδων ανεπάρκειας του χαλκού και του ψευδάργυρου καθώς και των παραγόντων που σχετίζονται με τις ανεπάρκειες αυτές σε παιδιά.
Μεθοδολογία: Αποτελεί μια συγχρονική επιδημιολογική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 586 παιδιά ηλικίας 9-13 ετών. Περιελάμβανε διατροφική αξιολόγηση, ανθρωπομετρήσεις, κλινική εξέταση και αιματολογικές εξετάσεις. Μεταξύ άλλων, μετρήθηκαν η γλυκόζη πλάσματος, η ινσουλίνη ορού νηστείας, τα επίπεδα χαλκού και ψευδαργύρου στο πλάσμα, η CRP, η IL-6 και η λεπτίνη στον ορό Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν το στατιστικό κριτήριο Χ2, ο στατιστικός έλεγχος Student’s T- Test ή ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) και απλές γραμμικές παλινδρομήσεις.
Αποτελέσματα: Η μέση ενεργειακή πρόσληψη στα αγόρια είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερη. Η μέση διαιτητική πρόσληψη χαλκού και τα μέσα επίπεδα των μετάλλων στο αίμα είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερη στα αγόρια.. Τα ποσοστά ανεπάρκειας τη διαιτητικής πρόσληψης των ιχνοστοιχείων, καθώς και στο αίμα είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερα στα κορίτσια. Τέλος, με την αύξηση των επιπέδων χαλκού στο αίμα, αυξάνονταν στατιστικά σημαντικά η CRP, η IL-6 και η λεπτίνη.
Συμπεράσματα: Φαίνεται η αυξημένη μέση ενεργειακή πρόσληψη των αγοριών. Έπειτα, θα πρέπει να σημειωθεί η ανεπαρκής διαιτητική πρόσληψη των μετάλλων, όπως και τα ανεπαρκή επίπεδά τους στο αίμα στα κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια. Οι συσχετίσεις μεταξύ της διαιτητικής πρόσληψης των μετάλλων σε συνδυασμό με διαιτητικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη βιοδιαθεσιμότητα τους και των επιπέδων των ιχνοστοιχείων στο αίμα, δε φανέρωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Τέλος, με την αύξηση των επιπέδων του χαλκού στο αίμα, αυξάνονται η CRP, η IL-6 και η λεπτίνη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ασθένειες του αίματος
Λέξεις-κλειδιά:
χαλκός, ψευδάργυρος, ανεπάρκεια ιχνοστοιχείων, διαιτητική πρόσληψη, επίπεδα στο αίμα
Περιγραφή:
86 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0