Διαχείριση εκτάκτων αναγκών – Σχέδια έκτακτης ανάγκης για σεισμούς στα σχολεία (Ελλάδα - Ιαπωνία)

Μεταπτυχιακή Εργασία 1720
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση εκτάκτων αναγκών – Σχέδια έκτακτης ανάγκης για σεισμούς στα σχολεία (Ελλάδα - Ιαπωνία)
Συγγραφέας:
Αγγέλη, Ελένη
Περίληψη:
Όσον αφορά το σχεδιασμό μεθοδολογίας αρχικά, μέσα από την βιβλιογραφική επισκόπηση, αναφερόμαστε στα χαρακτηριστικά των φυσικών καταστροφών, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το πρόβλημα οι επιστήμονες. Έπειτα, μελετάται ο σεισμός ως φυσικό φαινόμενο, καθώς και οι επιπτώσεις που αυτό επιφέρει. Αναγνωρίζεται η σημασία της διαχείρισης των έκτακτων αναγκών και ο ρόλος της χρήσης των σχεδίων έκτακτης ανάγκης στην πρόληψη όσο το δυνατόν περισσότερων παράπλευρων απωλειών - τρωτότητας. Τέλος, αναλύεται η αντισεισμική αντιμετώπιση των καταστροφών – εκτάκτων αναγκών μέσω δυο μελετών περιπτώσεων, της Ελλάδας και της Ιαπωνίας.
Ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή, διαφάνηκε ότι είναι επιβεβλημένο το να κατανοήσουν τόσο οι μαθητές, όσο και οι εκπαιδευτικοί ότι η γνώση της αντισεισμικής συμπεριφοράς είναι απαραίτητη, ώστε να γίνουν βίωμα κάποιοι βασικοί κανόνες αυτοπροστασίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Σεισμοί - Ανάλυση κινδύνων
Earthquake hazard analysis
Σεισμοί - Μέτρα ασφαλείας
Earthquakes - Safety measures
Φυσικές καταστροφές - Διαχείριση
Natural disasters - Management
Έκτακτες ανάγκες - Αντιμετώπιση
Emergency management
Περιγραφή:
75 σ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Aggeli_Eleni.pdf