Επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στη μείωση του σωματικού βάρους με ή χωρίς διατροφική παρέμβαση

Πτυχιακή Εργασία 1697
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στη μείωση του σωματικού βάρους με ή χωρίς διατροφική παρέμβαση
Συγγραφέας:
Νικολάου, Ελένη
Περίληψη:
Σκοπός: Η παχυσαρκία αποτελεί ένα δημόσιο πρόβλημα υγείας και η επικράτησή της τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί δραματικά. Έτσι, σκοπός αυτής της έρευνας είναι η εξέταση της επίδρασης της φυσικής δραστηριότητας στη μείωση του σωματικού βάρους και στη σύσταση σώματος, όταν αυτή συνοδεύεται από διατροφική παρέμβαση σε υπέρβαρες και παχύσαρκες ενήλικες γυναίκες. Μεθοδολογία: Η παρούσα έρευνα είχε διάρκεια 12 εβδομάδες, συμμετείχαν σε αυτή 6 υπέρβαρες και παχύσαρκες γυναίκες, οι οποίες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα ακολούθησε δίαιτα (1200-1400 kcal/ημέρα, 50% των συνολικών θερμίδων από υδατάνθρακες, 30% από λίπος και 20% από πρωτεΐνη) και έκανε περπάτημα (~10.000 βήματα/ ημέρα) και η άλλη ομάδα ακολούθησε μόνο δίαιτα (~5.000). Αποτελέσματα: Τα άτομα της βασικής ομάδας (δίαιτα και περπάτημα), όσο και τα άτομα της ομάδας ελέγχου (δίαιτα μόνο) έχασαν κατά μέσο όρο περίπου το ίδιο βάρος (-6,86,1 kg & -7,12,3 kg αντιστοίχως), μέρος του οποίου ήταν σωματικό λίπος (-4,64,1 kg & 5,92,1 kg αντιστοίχως). Η βασική ομάδα έχασε και ισχνή μάζα σώματος: 2,32,2 kg, ενώ η ομάδα ελέγχου αύξησε την ισχνή μάζα σώματος κατά 0,61,8 kg. Τέλος, στη βασική ομάδα ο μεταβολικός ρυθμός ηρεμίας (RMR) αυξήθηκε κατά 165107 kcal/day και στην ομάδα ελέγχου αυξήθηκε κατά 6540 kcal/day. Συμπεράσματα: Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στην απώλεια βάρους μεταξύ των ομάδων. Επίσης, παρατηρήθηκε μείωση στο λίπος σώματος και αύξηση στο RMR και στις δύο ομάδες, με 2,5 φορές μεγαλύτερη αύξηση στη βασική ομάδα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Άσκηση - Διαιτολογικές απόψεις
Exercise - Nutritional aspects
Παχυσαρκία - Θεραπεία
Obesity - Treatment
Παχυσαρκία - Γυναίκες
Obesity - Women
Περιγραφή:
81 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki51.pdf