Διατροφή εφήβων - παθολογικές καταστάσεις

Πτυχιακή Εργασία 16860
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφή εφήβων - παθολογικές καταστάσεις
Συγγραφέας:
Ναυρόζογλου, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Σκουρολιάκου, Μαρία
Περίληψη:
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών παρατηρείται αύξηση των νοσημάτων που εμφανίζονται κατά την εφηβική ηλικία και τα οποία σχετίζονται με τη διατροφή. Το γεγονός αυτό έχει στρέψει την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας προς διερεύνηση τρόπων βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πασχόντων αλλά και τρόπων αντιμετώπισης των ασθενειών μέσω ειδικής διατροφής. Η παρούσα μελέτη ξεκινά με μια σύντομη περιγραφή της σημαντικότητας της ισορροπημένης διατροφής στο κρίσιμο αυτό αναπτυξιακό στάδιο και των παραγόντων που διαδραματίζουν ρόλο στη διατροφή των εφήβων. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των παθολογικών νοσημάτων που απαντώνται στους εφήβους και αναλύονται σε διατροφική βάση, σύμφωνα με τις τελευταίες βιβλιογραφικές εξελίξεις. Στη συνέχεια, η εργασία εστιάζει στους στόχους των διατροφικών παρεμβάσεων από το διαιτολόγο ανά παθολογική ασθένεια αλλά και στις ανάγκες σε μακροθρεπτικά ή / και μικροθρεπτικά συστατικά. Ακολουθεί το κεφάλαιο της τεχνητής διατροφής στο οποίο αναλύονται μερικά από τα εφηβικά νοσήματα για τα οποία επιλέγεται ως μέθοδος σίτισης η τεχνητή διατροφή, είτε η εντερική είτε η παρεντερική.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Εφηβεία, Διατροφή, Διατροφική παρέμβαση, Μακροθρεπτικά, Τεχνητή διατροφή
Περιγραφή:
96 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0