Ποντιακή ταυτότητα: από τον Πόντο στο Κιλκίς

Πτυχιακή Εργασία 16798
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ποντιακή ταυτότητα: από τον Πόντο στο Κιλκίς
Συγγραφέας:
Αδαμίδου, Κυριακή
Επιβλέπων καθηγητής:
Κρητικός, Γιώργος
Περίληψη:
Ζώντας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ομοιογένειας που εξαλείφουν την διαφορετικότητα και την αυθεντικότητα, οι άνθρωποι τείνουν να αφήνουν πίσω τους τις παραδόσεις και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά πρότυπα της περιοχής τους ή της χώρας τους και να υιοθετούν άλλα πιο σύγχρονα, ευρέως γνωστά και αποδεκτά.
Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται την ποντιακή ταυτότητα και τις αλλαγές που έχει υποστεί με το πέρασμα του χρόνου, αλλά κυρίως με την μετεγκατάσταση των Ποντίων από τον Πόντο στην περιοχή του Κιλκίς μετά από την γενοκτονία και τους διωγμούς που υπέστησαν από τους Τούρκους. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με τα επιμέρους χαρακτηριστικά που συγκροτούν την ποντιακή ταυτότητα (όπως η ποντιακή διάλεκτος, η λαϊκή παράδοση, η μουσική κ.α.) τα οποία αποτελούν συνδετικό στοιχείο μεταξύ των Ποντίων αλλά και φανερώνουν τις διαφορές με τις υπόλοιπες συλλογικές ταυτότητες της χώρας. Εν συνεχεία, μελετάται η μετεξέλιξη της ταυτότητας και ο βαθμός διατήρησής της στις μέρες μας. Τέλος, εξετάζεται η σχέση των Ποντίων κατοίκων του Κιλκίς με τον υπόλοιπο πληθυσμό του, στα χρόνια της πρώτης εγκατάστασης αλλά και στη σημερινή εποχή.
Η ανάλυση των παραπάνω πραγματοποιείται με την βοήθεια της βιβλιογραφίας αλλά και των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για το σκοπό της εργασίας. Στην έρευνα συμμετείχαν Πόντιοι κάτοικοι του Νομού Κιλκίς και απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούν την ταυτότητά τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρωπολογία (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά:
Πολιτισμική ταυτότητα, Πόντος, Κιλκίς, Συλλογική ταυτότητα, Διατήρηση ταυτότητας
Περιγραφή:
81 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0