Σχηματίζοντας δίκτυα επικοινωνίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε έκτακτη κατάσταση σε περίπτωση φυσικής καταστροφής διαπερνώντας τον αστικό ιστό του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 16735 505 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχηματίζοντας δίκτυα επικοινωνίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε έκτακτη κατάσταση σε περίπτωση φυσικής καταστροφής διαπερνώντας τον αστικό ιστό του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας
Συγγραφέας:
Παναγοπούλου, Δήμητρα
Επιβλέπων καθηγητής:
Δελλαδέτσιμας, Παύλος Μαρίνος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να αναδείξει βασικές πτυχές της απόκρισης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων στο κέντρο της Αθήνας και να κάνει μία εισαγωγή σχετικά με την απόκριση της υγείας σε έκτακτη συνθήκη. Η εργασία αναπτύσσεται σύμφωνα με τη δική της γεωγραφική προσέγγιση και για αυτό το λόγο, το περιεχόμενό της φέρει διεπιστημονική οπτική ως προς την ανάπτυξη της παρούσας έρευνας.
Σκοπό έχει να αναδείξει ζητήματα όπως η απόκριση των νοσοκομείων και πιο ειδικά την υπόθεση της συνεργασίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων στην πόλη της Αθήνας. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός μιας μητρόπολης οφείλει να συμπεριλαμβάνει σχεδιασμό για την καλύτερη απόκριση της υγείας ειδικά όταν πρόκειται για νοσοκομεία, τα οποία σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης πρέπει να μένουν αλώβητα.
Ένας σχεδιασμός με αναπτυξιακές προοπτικές για την πόλη, οφείλει να λαμβάνει υπόψη του, τα στάδια του "κύκλου μιας καταστροφής" και ειδικά την έκτακτη κατάσταση. Οι κρίσιμες δομές της υγείας, τα νοσοκομεία, είναι οι πρώτες που αποκρίνονται για την αντιμετώπιση ενός μαζικού καταστροφικού γεγονότος και

βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση και αλληλεπίδραση, επομένως η εργασία θέτει για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε επίπεδο έρευνας, εάν είναι δυνατή η συνεργασία των νοσοκομείων, χρησιμοποιώντας αποδοτικά τον αστικό ιστό της μητρόπολης της Αθήνας.
Στο κυρίως κείμενο αναλύονται οι έννοιες της έκτακτης ανάγκης σε σχέση με τα νοσοκομεία, γίνεται περιγραφή σχεικά με την περιοχή μελέτης και στη συνέχεια αναλύεται ο αστικός ιστός της Αθήνας με σκοπό την ανάδειξη πτυχών για τη συνεργασία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Αθήνας μέσα από αστικά δίκτυα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Λέξεις-κλειδιά:
Νοσοκομεία, έκτακτη ανάγκη καταστροφές,αστικός σχεδιασμός, Αθήνα,
Περιγραφή:
157 σ., εικ., διαγρ., πίν., σχ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0