Χαρτογράφηση θορύβου με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών - Περίπτωση μελέτης Δ. Καλλιθέας, Αττική

Πτυχιακή Εργασία 16517
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χαρτογράφηση θορύβου με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών - Περίπτωση μελέτης Δ. Καλλιθέας, Αττική
Συγγραφέας:
Καρκαλέτσου, Αγορή Ε.
Περίληψη:
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ποσοτικοποίηση της χρονικής και χωρικής δυναμικής της ηχορύπανσης που προκαλείται από την οδική κυκλοφορία στον δήμο Καλλιθέας στην Αττική. Η οδική κυκλοφορία είναι κύρια πηγή θορύβου σε μία αστική περιοχή και επίσης μόνιμη. Για την ανάλυση της επίδρασης του θορύβου στον πληθυσμό και για τον έλεγχο της κατανομής του θορύβου στον χώρο και τον χρόνο η χαρτογράφηση του θορύβου είναι απαραίτητη. Για τον σκοπό αυτό κατασκευάστηκαν χάρτες θορύβου σε ένα περιβάλλον GIS χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα και τεχνικές παρεμβολής. Με τον τρόπο αυτό παράγονται αξιόπιστοι χάρτες θορύβου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα τελικά αποτελέσματα συσχετίστηκαν με την χρήση γης της περιοχής μελέτης όπως επίσης βρέθηκε η σχέση μεταξύ του επιπέδου του θορύβου και της απόστασης από το κύριο οδικό δίκτυο. Γενικά, η εργασία αυτή παρουσιάζει έναν τρόπο χαρτογράφησης του θορύβου των δρόμων, από την αρχή (συλλογή δεδομένων) έως το τέλος (οπτική αναπαράσταση του ήχου). Οι χάρτες θορύβου είναι απαραίτητοι προκειμένου να πληροφορούνται οι τοπικές αρχές και οι πολίτες και να λαμβάνονται αποφάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-23
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Ηχορύπανση, χωρική παρεμβολή, αντίστροφη σταθμισμένη απόσταση, kriging, ΓΣΠ
Περιγραφή:
153 σ.: πίν., σχ., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Karkaletsou_Agori_GEO.pdf

11 MB