Ψυχο-κοινωνικά γνωρίσματα και διανθρώπινες σχέσεις σε δείγμα μαθητών από την Κύπρο

Πτυχιακή Εργασία 16496 524 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχο-κοινωνικά γνωρίσματα και διανθρώπινες σχέσεις σε δείγμα μαθητών από την Κύπρο
Συγγραφέας:
Μιχαήλ, Μαρία
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα εξετάζει την ενσυναίσθηση των μαθητών και την άποψη των εκπαιδευτικών για τη σχέση τους με τους μαθητές τους. Οι συμμετέχοντες ήταν 80 μαθητές από τις Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις Δημοτικών Σχολείων της Λεμεσού της Κύπρου και 21 εκπαιδευτικοί. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά εργαλεία: (α) η κλίμακα προσώπων με συναισθηματικές εκφράσεις (Faces Scale) (Andrews & Witney, 1976), (β) η σύντομη ελληνική εκδοχή της κλίμακας αξιολόγησης της σχέσης μαθητή-δασκάλου (Student-Teacher Relationship Scale Short Form, STRS-SF-15 Items) (Pianta, 2001, Tsigilis & Gregoriadis, 2008) και (γ) η κλίμακα ανάπτυξης της ενσυναίσθησης των παιδιών (Kids’ Empathy Development Scale, KEDS) (Reid, Davis, Horlin, Anderson, Baughman, & Campbell, 2013). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συναισθηματική και η γνωστική διάσταση της ενσυναίσθησης είναι αρκετά ανεπτυγμένες στους συμμετέχοντες μαθητές ενώ η συμπεριφορική διάσταση της ενσυναίσθησης δεν είναι ανεπτυγμένη. Η συνολική ενσυναίσθηση των μαθητών φαίνεται να είναι μέτρια. Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή, σύμφωνα με τις απόψεις των δασκάλων, χαρακτηρίζεται κυρίως από εγγύτητα και όχι τόσο από συγκρούσεις. Η σύγκρουση συσχετίζεται αρνητικά με την κατανόηση των συναισθημάτων του άλλου από τους μαθητές. Η κατανόηση των συναισθημάτων του άλλου συσχετίζεται θετικά με την γνωστική διάσταση της ενσυναίσθησης καθώς και με τη συνολική ενσυναίσθηση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
ενσυναίσθηση, αυτοεκτίμηση, σχέση με συνομήλικους, σχέση δασκάλου-μαθητή, σχολική ηλικία
Περιγραφή:
39 σ.:εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0