Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση και την Ένταξη των Παιδιών των Μεταναστών

Μεταπτυχιακή Εργασία 16476 453 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση και την Ένταξη των Παιδιών των Μεταναστών
Συγγραφέας:
Βιτωράκη, Αναστασία
Περίληψη:
Το πολυπολιτισμικό τοπίο που έχει διαμορφωθεί τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο όσο και στη σύγχρονη Ελλάδα, ως λογική απόρροια της έντονης γεωγραφικής κινητικότητας, αναπαράγεται και στον τομέα της εκπαίδευσης.
Η επιτακτική ανάγκη για την ένταξη των παιδιών των μεταναστών οδήγησε στη διαμόρφωση μιας σειράς θεσμικών μέτρων και εκπαιδευτικών πολιτικών. Τα σχολεία καλούνται να μετατραπούν σε «γέφυρες» ένταξης.
Η παρούσα εργασία διερευνά τον ρόλο της εκπαίδευσης για την ένταξη των παιδιών των μεταναστών, περιγράφει τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα και εξετάζει τη σχέση τους με τη διαπολιτισμικότητα.
Στην εργασία διαπιστώνεται ο αφομοιωτικός κατά κύριο λόγο χαρακτήρας της ελληνικής εκπαίδευσης αλλά και ότι οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν έχουν τις ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες με τους γηγενείς συμμαθητές τους, στοιχείο που αποδεικνύεται από τα υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής.
Η εργασία ολοκληρώνεται με τις απόψεις και τις προτάσεις για το παραπάνω ζήτημα των ειδικών από το χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-04-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Παιδιά Μεταναστών, Εκπαίδευση, Ένταξη, Διαπολιτισμικότητα, Ευρωπαϊκές Πολιτικές
Περιγραφή:
165 σ.: εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0