Πρόβλεψη ακμών σε κοινωνικά δίκτυα μεταβαλλόμενα στο χρόνο

Μεταπτυχιακή Εργασία 16286 488 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρόβλεψη ακμών σε κοινωνικά δίκτυα μεταβαλλόμενα στο χρόνο
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου, Ελένη
Περίληψη:
Τα κοινωνικά δίκτυα χαρακτηρίζονται από γρήγορες αλλαγές στην τοπολογία και γενικότερα στη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. Η μελέτη της χρονικής εξέλιξης του γράφου ενός κοινωνικού δικτύου μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για μελλοντικές προβλέψεις των σχέσεων μεταξύ χρηστών. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η αναγνώριση παραμέτρων που συνεισφέρουν στη δημιουργία ακμών επιρροής και η μετέπειτα αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενός μοντέλου πρόβλεψης ακμών. Οι βαθμοί εισερχόμενων, εξερχόμενων και αμφίδρομων ακμών αποτελούν τις βασικές παραμέτρους με τις οποίες μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα γράφο και να ερευνήσουμε την περίπτωση που συμβάλλουν στην πρόβλεψη ακμών. Κατά τη διαδικασία της έρευνας, που χωρίστηκε σε δύο μέρη, θεωρήσαμε ότι κάθε ακμή έχει και κάποια δευτερόλεπτα που παραμένει ενεργή μετά την εμφάνισή της, δηλαδή έχει μια διάρκεια ζωής. Στο πρώτο μέρος παρατηρήσαμε τους βαθμούς που επιλέξαμε με βάση επόμενες χρονικές στιγμές, αμέσως μετά την εμφάνιση κάθε ακμής, της τάξης μερικών δευτερολέπτων. Στο δεύτερο μέρος των πειραμάτων ερευνήσαμε την περίπτωση που προηγούμενες χρονικές στιγμές, πριν την εμφάνιση κάθε ακμής, συνεισφέρουν στην πρόβλεψη ακμών. Τα αποτελέσματα της κάθε ξεχωριστής διαδικασίας έδειξαν ότι η θεώρηση της διάρκειας ζωής των ακμών δεν αποτελεί έναν αποδοτικό τρόπο παρακολούθησης της εξέλιξης του γράφου. Παράλληλα, οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν δε συμβάλλουν στην πρόβλεψη ακμών με μεγάλη ακρίβεια, Oι βαθμοί εισερχόμενων και εξερχόμενων ακμών μπορούν σε πολύ λίγες περιπτώσεις και με μικρή ακρίβεια να προβλέψουν την ύπαρξη ή μη ακμής στο μέλλον. Αντίθετα, ο βαθμός των αμφίδρομων ακμών ενός κόμβου με σιγουριά δεν καταφέρνει να προβλέψει την ύπαρξη ακμής με αξιοπιστία αλλά τυχαία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
κοινωνικά δίκτυα, πρόβλεψη ακμών, βαθμοί κόμβων, εξόρυξη δεδομένων, διάρκεια ζωής ακμών
Περιγραφή:
42 σ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Papadopoulou_Eleni_METIT_16.pdf

868 KB