Προώθηση κίνησης (relaying) από ενδιάμεσες συσκευές για τη βελτίωση της απόδοσης ασύρματων τοπικών δικτύων

Μεταπτυχιακή Εργασία 15834
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προώθηση κίνησης (relaying) από ενδιάμεσες συσκευές για τη βελτίωση της απόδοσης ασύρματων τοπικών δικτύων
Συγγραφέας:
Σάρδης, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Δημητρακόπουλος, Γεώργιος
Περίληψη:
Βασικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας ασύρματων τοπικών δικτύων IEEE 802.11 (WiFi) είναι η λειτουργία με διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης. Δύο συσκευές που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μπορεί να επικοινωνούν με πολύ χαμηλό ρυθμό μετάδοσης, λόγω της εξασθένησης και των σφαλμάτων στο ασύρματο μέσο. Αν η επικοινωνία τους όμως, γίνει μέσω μιας ενδιάμεσης συσκευής, η οποία έχει μικρότερη απόσταση από τις δύο συσκευές και άρα επικοινωνεί με αυτές με μεγαλύτερη ταχύτητα, μπορεί να βελτιωθεί τόσο η συνολική απόδοση του δικτύου όσο και οι επί μέρους ρυθμοί διεκπεραίωσης όλων των συσκευών. Η φιλοσοφία μιας τέτοιου είδους επικοινωνίας μεταξύ των συσκευών σε ένα δίκτυο ασύρματης επικοινωνίας, βασίζεται στην συνεργασία των συσκευών, μια έννοια που έχει αρχίσει να απασχολεί ιδιαίτερα τόσο τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και τη βιομηχανία, καθώς μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των περιορισμών απόδοσης των ασύρματων δικτύων που οφείλονται στην κινητικότητα των χρηστών αλλά και στην έλλειψη των πόρων του δικτύου. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα ασύρματα συστήματα τείνουν να είναι εξαιρετικά ετερογενή, γεγονός που προσδίδει ένα ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος στην εφαρμογή της προώθησης κίνησης (relaying) μέσω της συνεργασίας των συσκευών στα ασύρματα τοπικά δίκτυα.Μια τέτοιου είδους προώθηση κίνησης εστιάζεται κυρίως στον σχεδιασμό του Medium Access Control (MAC) layer, στην ανάλυση και στις προκλήσεις των WLANs αλλά και στον τρόπο σχεδιασμού ενός δικτύου συνεργασίας των συσκευών για εξαιρετικά δυναμικά δίκτυα που μπορούν να περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό κινούμενων κόμβων.
Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη των οφελών της προώθησης κίνησης από ενδιάμεσες συσκευές στη συνολική απόδοση αλλά και στον ρυθμό διεκπεραίωσης της κάθε συσκευής, καθώς επίσης και η ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδικασιών για να αποφασίσει μια συσκευή πότε θα πρέπει να προωθήσει πακέτα άλλης συσκευής που έχουν χαμηλό ρυθμό μετάδοσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
Ενίσχυση προώθηση ασύρματα τοπικά δίκτυα 802.11
Περιγραφή:
65 σ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Sardis_METIT_15.pdf

1 MB