Πληροφοριακά συστήματα εκπαίδευσης: μελέτη περίπτωσης e- arsakeio

Μεταπτυχιακή Εργασία 15822 701 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πληροφοριακά συστήματα εκπαίδευσης: μελέτη περίπτωσης e- arsakeio
Συγγραφέας:
Σταματόπουλος, Σάββας
Επιβλέπων καθηγητής:
Σοφιανοπούλου, Χρύσα
Περίληψη:
Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας με σκοπό την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της διαδικασίας μάθησης, που παρατηρείται έντονα στη σύγχρονη εποχή, απαιτεί την συνεργασία μεταξύ τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. Οι μεν εκπαιδευτικοί καλούνται να δημιουργήσουν τα πλαίσια ορθής χρήσης των ΤΠΕ και του διαδικτύου από τους μαθητές, ενώ οι τελευταίοι καλούνται να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες τεχνολογίες και να τις αξιολογήσουν όσον αφορά τον χρησιμοθηρικό τους χαρακτήρα και την ενίσχυση που τους προσφέρουν κατά την προσπάθεια τους για την επίτευξη μαθητικής επιτυχίας και μετέπειτα επαγγελματικού προσανατολισμού.
Η παρούσα διπλωματική έρευνα θα παρουσιάσει την ανάπτυξη, δράση και χρήση των σύγχρονων διαθεσίμων ΤΠΕ και θα ερευνήσει την αποδοτικότητα ενός τέτοιου μέσου ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Arsakeio. Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα στο Αρσάκειο σχολείο Πατρών και για τις ανάγκες της συμμετείχαν μαθητές του σχολείου οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που ο ίδιος ο ερευνητής συνέταξε ώστε να εξυπηρετεί τους σκοπούς της έρευνας.
Η παρούσα έρευνα συμπεραίνει ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν ΤΠΕ για την διεκπεραίωση των μαθητικών τους υποχρεώσεων στο βαθμό που αντιλαμβάνονται την πιθανώς θετική επίδραση τους στην μαθητική επιτυχία και παράλληλα, ότι η χρήση ΤΠΕ και εκτός σχολικού περιβάλλοντος ενισχύει την πιθανότητα χρήσης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-Arsakeio
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
ΤΠΕ, E-Learning, BlendedE-Learning, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Σχολική Επίδοση
Περιγραφή:
92 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Stamatopoulos_METIT_15.pdf

1 MB