Εμπρησμοί δασικών εκτάσεων στην Ελλάδα. Μύθος ή πραγματικότητα; Η περίπτωση της Εύβοιας

Πτυχιακή Εργασία 15740 965 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εμπρησμοί δασικών εκτάσεων στην Ελλάδα. Μύθος ή πραγματικότητα; Η περίπτωση της Εύβοιας
Συγγραφέας:
Πεππέ, Βασιλική
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η διερεύνηση των αιτιών (ειδικότερα των ανθρωπογενών) που προκαλούν τις δασικές πυρκαγιές στην περίπτωση της Εύβοιας και η διερεύνηση των μηχανισμών μέσω των οποίων αναγνωρίζεται το αίτιο εκδήλωσης ως εμπρησμός, αμέλεια, κλπ. Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων αυτών καθίσταται αναγκαία η χρήση και η επεξεργασία δελτίων πυρκαγιών τα οποία μου παραχωρήθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και η πραγματοποίηση συνεντεύξεων με αρμόδια όργανά της, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος και τα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τους οι φορείς αυτοί για τη συμπλήρωση των δελτίων δασικών πυρκαγιών και το σχηματισμό δικογραφιών. Η σύνταξη των δελτίων απαιτεί κατάλληλο σχεδιασμό και οργάνωση ώστε να είναι αξιόπιστα και εν συνεχεία αξιοποιήσιμα από αρμόδιους φορείς, για την ελαχιστοποίηση των καταστροφών των δασών και την προστασία τους. Μέσω της ανάλυσης τους, επιχειρείται κυρίως η διερεύνηση των αιτιών που εντείνουν το φαινόμενο των πυρκαγιών στην περίπτωση της Εύβοιας. Η μελέτη των αιτιών αυτών, σε συνδυασμό και άλλων παραμέτρων που καταγράφονται στα δελτία, προσδίδουν μια σαφέστερη εικόνα των επικρατουσών συνθηκών για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές στην Εύβοια. Βασική επιδίωξη της εργασίας είναι η συμβολή στην αποσαφήνιση των πραγματικών αιτιών εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών στην περιοχή μελέτης, καθώς επικρατεί μια σύγχυση που οφείλεται στη διαφοροποίηση των στοιχείων των εμπλεκόμενων φορέων (Δασικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας). Επιδιώκεται επίσης η διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων στην υπάρχουσα μέθοδο διερεύνησης πυρκαγιών στην Ελλάδα όπως και στη σύνταξη και δομή των δελτίων πυρκαγιών, καθώς κρίνονται από πολλούς ως «ελλιπή», οπότε καθίσταται αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός και η απλούστευση τους. Επιδιώκεται επίσης η διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων πάνω στην υπάρχουσα μέθοδο διερεύνησης πυρκαγιών στην Ελλάδα όπως και στη σύνταξη και τη δομή των δελτίων συμβάντων δασικών πυρκαγιών, καθώς κρίνονται από πολλούς ως «ελλιπή», οπότε και καθίσταται αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός και η απλούστευση τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Φυσικές καταστροφές - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
δασικές πυρκαγιές, ανθρωπογενή αίτια, διερεύνηση αιτιών, δελτία συμβάντων, Εύβοια
Περιγραφή:
129 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Peppe_PtyGEO_15.pdf

4 MB