Η γεωγραφική κατανομή των κινηματογραφικών αιθουσών στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα στην Αθήνα.

Πτυχιακή Εργασία 15726 801 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η γεωγραφική κατανομή των κινηματογραφικών αιθουσών στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα στην Αθήνα.
Συγγραφέας:
Γεωργίκου, Αφροδίτη
Περίληψη:
Σκοπός της εργασίας είναι η χωρική αποτύπωση των κινηματογραφικών αιθουσών στην Μεταπολεμική Αθήνα μέσω θεματικών χαρτών. Πιο συγκεκριμένα, οι χάρτες αφορούν την περίοδο από το 1950 μέχρι σήμερα. Η δημιουργία τους έχει ως στόχο να καταδείξει πως οι αίθουσες εξαπλώθηκαν στους διάφορους δήμους της Αθήνας και ποιο ήταν το πιο διαδεδομένο είδος κινηματογράφου στην εκάστοτε περίοδο. Προκειμένου να πραγματωθούν οι χάρτες, έγινε χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και του προγράμματος ArcMap. Προηγείται μία ιστορική αναδρομή στην εμφάνιση και εξάπλωση τόσο του εγχώριου όσο και του ξένου κινηματογράφου, καθώς και μία αναφορά στους βασικούς συντελεστές που βοήθησαν στην ανάπτυξή του. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η ανάλυση της περιόδου στην οποία αναφέρετε το αντικείμενο της μελέτης. Τέλος, παρατίθεταιηπεριγραφήτηςδιαδικασίαςυλοποίησηςτωνχαρτών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τέχνες (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Λέξεις-κλειδιά:
Κινηματογραφικές αίθουσες, θεματικοί χάρτες, χρονική εξέλιξη, χωρική διασπορά,διαδικασία χαρτογράφησης
Περιγραφή:
65 σ., χάρτ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Georgikou_PtyGEO_15.pdf

3 MB