Βιοδραστικά εκχυλίσματα τροφίμων και καρκίνος

Πτυχιακή Εργασία 15692 352 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιοδραστικά εκχυλίσματα τροφίμων και καρκίνος
Συγγραφέας:
Γκιώνη, Θέκλα
Περίληψη:
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός των πρωτεϊνών p62 και NBR1 σε καρκινικά κύτταρα PC-3, ύστερα από χορήγηση αδριαμυκίνης, ολευρωπεΐνης και συγχορήγησης αυτών και η συσχέτιση της δράσης τους με τον μηχανισμό της αυτοφαγίας.
Μεθοδολογία: Καλλιεργήθηκαν κύτταρα της καρκινικής σειράς PC-3 προερχόμενα από προστατικό αδενοκαρκίνωμα. Τα κύτταρα PC-3 επωάστηκαν με ολευρωπεΐνη 200μg/mL, με αδριαμυκίνη 50nM, και με συγχορήγηση αδριαμυκίνης και ολευρωπεΐνης και προσδιορίστηκε η έκφραση των πρωτεϊνών NBR1 και p62.
Αποτελέσματα: Η μονο-χορήγηση αδριαμυκίνης και ολευρωπεΐνης αναστέλλει την έκφραση των πρωτεΐνών NBR1 και p62 στα προστατικά καρκινικά κύτταρα PC-3, σε αντίθεση με τη συγχορήγηση αδριαμυκίνης και ολευρωπεΐνης η οποία οδηγεί σε επαγωγή της έκφρασης των πρωτεϊνών.
Συμπεράσματα: Η αδριαμυκίνη αποτελεί έναν ισχυρό χημειοθεραπευτικό παράγοντα, η χρήση της οποίας όμως περιορίζεται λόγω των κυτταροτοξικών παρενεργειών της. Η ταυτόχρονη χορήγηση ενός φυσικού συστατικού ενδεχομένως να ελαττώνει τον κίνδυνο παρενεργειών χωρις να ελαττώνει την κυτταροστατική/κυτταροτοξική δράση του φαρμάκου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λέξεις-κλειδιά:
Ολευρωπεΐνη, αδριαμυκίνη, p62, NBR1, καρκίνος του προστάτη
Περιγραφή:
48 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Gkioni_Th_PtyEDD_15.pdf

1 MB