Βιώσιμη ανάπτυξη, εταιρική κοινωνική ευθύνη και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων: διερεύνηση των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Διδακτορική Διατριβή 15369
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιώσιμη ανάπτυξη, εταιρική κοινωνική ευθύνη και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων: διερεύνηση των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Συγγραφέας:
Αστάρα, Όλγα-Ελένη
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Αντικείμενο αυτής της έρευνας είναι ο εννοιολογικός προσδιορισμός της Βιώσιμης Ανάπτυξη και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η σύνδεση μεταξύ τους, η σχέση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με την Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την Κοινωνικά Υπεύθυνη Επένδυση, η σύνδεση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με την Χρηματοοικονομική Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων και η Αποτίμηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μέσα από τους Απολογισμούς Βιωσιμότητας/ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κατά GRI. Επειδή σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι Κοινωνικά Υπεύθυνες επιχειρήσεις είναι αποδοτικότερες, στόχος της έρευνας αυτής είναι ακριβώς η διερεύνηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει την ΕΚΕ σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που δεν την έχουν υιοθετήσει. Η επιλογή των επιχειρήσεων του δείγματος μας έγινε από τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθήνας εφόσον το Χρηματιστήριο αντανακλά την επιχειρηματική αγορά κάθε χώρας και οικονομίας. Συγκεκριμένα, η έρευνά μας ασχολείται με τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθήνας για τα έτη 2006-2012 και ειδικότερα φιλοδοξεί να απαντήσει στα ερωτήματα: 1ο: Η μέση αποδοτικότητα των επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει την ΕΚΕ υπερτερεί έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν υιοθετήσει την ΕΚΕ; και2ο: Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν πρακτικές ΕΚΕ ως μέσο για την προβολή τους ή ακόμα και για λόγους δημοσίων σχέσεων/ ενίσχυση της αξίας της επιχείρησης; 3ο: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ΕΚΕ και της Β.Α.; Με τη χρήση δεικτών και την εφαρμογή στατιστικών μέτρων ανάλυσης διερευνούμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει και αυτών που δεν έχουν υιοθετήσει την ΕΚΕ και παρατηρούμε ότι: Η μέση αποδοτικότητα των επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει την ΕΚΕ υπερτερεί έναντι των επιχειρήσεων που δεν την έχουν υιοθετήσει. Επίσης βρίσκουμε ισχυρές ενδείξεις ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ ΕΚΕ και Β.Α. στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, καθώς και ότι η οικονομικά αποδοτικές επιχειρήσεις του δείγματος μας εφαρμόζουν δράσεις ΕΚΕ στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αλλά παράλληλα ενσωματώνουν αυτές τις δράσεις που θεωρητικά τουλάχιστον, τις κάνουν πιο υπεύθυνες κοινωνικά.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-01-28
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα
Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Εταιρική κοινωνική ευθύνη, Βιώσιμη ανάπτυξη, αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, Χρηματιστήριο Αθηνών
Περιγραφή:
414 σ. : πιν., σχημ., γραφ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Phd_Astara.pdf

6 MB