Τα προϊόντα Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε. στην οικονομία και η σημασία τους για τους καταναλωτές

Πτυχιακή Εργασία 15038 760 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα προϊόντα Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε. στην οικονομία και η σημασία τους για τους καταναλωτές
Συγγραφέας:
Ζωγράφου, Ελένη
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι να προσδιοριστεί η σημασία που έχουν τα Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε προϊόντα τόσο για την οικονομία όσο και για τους καταναλωτές. Για το λόγο αυτόν, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε ένα τυχαίο δείγμα 144 ατόμων στην περιοχή της Αθήνας και των Τρικάλων, τον Απρίλιο του 2014. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν τα Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε αλλά και τα προϊόντα γενικότερα . Προκειμένου να εξεταστούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες χρησιμοποιήθηκε ένα υπόδειγμα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης και τρεις συσχετίσεις. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες, που ορίστηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές, ήταν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το φύλο και η ηλικία είναι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές τόσο στην αφοσίωση όσο και στην αγοραστική τους πρόθεση. Επίσης, οι καταναλωτές που δεν είναι παντρεμένοι θεωρούν τις ετικέτες ποιότητας πολύ σημαντικό παράγοντα τόσο στην αγοραστική τους πρόθεση όσο και στην αφοσίωσή τους ως πελάτες. Όσον αφορά τη γνώμη των καταναλωτών για το αν τα ΠΟΠ είναι πιο ακριβά από τα υπόλοιπα, όσοι δεν είναι παντρεμένοι τα θεωρούν πολύ πιο ακριβά από τους παντρεμένους. Τέλος, ως προς το αν τα ΠΟΠ είναι πιο γευστικά από τα υπόλοιπα, οι απόφοιτοι δημοτικού, γυμνασίου , λυκείου τα θεωρούν πιο γευστικά απ’ ότι οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες
Οικιακή οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Προϊόντα Ονομαστικής Προέλευσης (ΠΟΠ)
Καταναλωτική συμπεριφορά
Λέξεις-κλειδιά:
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), προϊόντα, εμπορική ονομασία
Περιγραφή:
112 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Zografou_PtyOOO_14.pdf

1 MB