Διατροφικοί δείκτες σε σχέση με τον 10ετή κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου: ανάλυση ευαισθησίας - ειδικότητας στην επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ

Πτυχιακή Εργασία 15028 621 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφικοί δείκτες σε σχέση με τον 10ετή κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου: ανάλυση ευαισθησίας - ειδικότητας στην επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ
Συγγραφέας:
Χρήστου, Αιμιλία Βαρβάρα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, όπως εκτιμάται από πολλούς διατροφικούς δείκτες, επηρεάζεται από τις διατροφικές συνήθειες, μεταξύ των οποίων κύριο ρόλο κατέχει η Μεσογειακή διατροφή. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του διατροφικού δείκτη MedDietScore ως προς την εγκυρότητα του σαν εργαλείο ανίχνευσης του 10ετούς κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου Μεθοδολογία: Η έρευνα στην οποία βασίστηκε η εργασία αυτή είναι η επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ. Από το έτος 2001 μέχρι το έτος 2002, επιλέχθηκαν τυχαία από όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής 1514 άνδρες και 1528 γυναίκες, ηλικίας άνω των 18 ετών και άνευ ιστορικού καρδιαγγειακής ή άλλης αθηροσκληρωτικής νόσου. Με βάση κάποια χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν, τα άτομα χωρίστηκαν σε δύο υποομάδες 10-ετούς κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων (<7.5% και ≥7.5%). Στη συνέχεια, αξιολογήθηκε η διαχωριστική ικανότητα του διατροφικού δείκτη MedDietScore. Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων έγινε με την εκ των προτέρων ανάλυση των διατροφικών προτύπων και την ανάλυση ευαισθησίας- ειδικότητας. Αποτελέσματα: Από το συνολικό δείγμα, το 83% των ανδρών και το 76% των γυναικών βρίσκονται στην ομάδα χαμηλού κινδύνου (0- 5%). Αντίστοιχα, το 11% των ανδρών και το 21% των γυναικών βρίσκονται στην ομάδα μέτριου κινδύνου (5-10%) και τέλος, το 6% των ανδρών και το 3% των γυναικών βρίσκονται στην ομάδα υψηλού κινδύνου ( ≥ 10%). Ο διάμεσος κίνδυνος ήταν 7.5%. Επιπλέον, βρέθηκε ότι ο δείκτης MedDietScore έχει καλή ικανότητα να ανιχνεύει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου μεταξύ των διαφόρων ηλικιών των διαφορετικών υποομάδων και να διακρίνει τον κίνδυνο μεταξύ των σκορ που εκτιμώνται από το δείκτη. Από την ανάλυση ευαισθησίας- ειδικότητας, φάνηκε ότι ο δείκτης MedDietScore έχει υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και καλή ευαισθησία και ειδικότητα ως προς την ανίχνευση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Συμπεράσματα: Από την ανάλυση της ευαισθησίας και της ειδικότητας (καμπύλες ROC) βρέθηκε ότι ο δείκτης έχει υψηλή διαγνωστική ακρίβεια στην ανίχνευση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και διαθέτει καλή ικανότητα στην ανίχνευση τόσο των φυσιολογικών όσο και των παθολογικών ατόμων. Τελικά, ο διατροφικός δείκτης MedDietScore αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ανίχνευση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-23
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Λοιπά Θέματα:
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Διατροφικές συνήθειες - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Μεσογειακή δίαιτα
Λέξεις-κλειδιά:
δίαιτες, καρδιά, ασθένειες
Περιγραφή:
103 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Xristou_PtyEDD_14.pdf

2 MB