Μετανάστευση και εγκληματικότητα: μελέτη περίπτωσης του κέντρου της Αθήνας

Πτυχιακή Εργασία 14941 526 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μετανάστευση και εγκληματικότητα: μελέτη περίπτωσης του κέντρου της Αθήνας
Συγγραφέας:
Πουρνάρα, Ευθυμία
Περίληψη:
Η εν λόγω πτυχιακή εργασία θα προσπαθήσει να προβεί σε μια το δυνατό συνδυαστική μελέτη των φαινομένων της μετανάστευσης και εγκληματικότητας, δύο κάθε άλλο παρά επίκαιρων ζητημάτων και να μελετήσει το βαθμό συσχέτισης μεταξύ τους. Η μελέτη και ανάλυση του ζητήματος πραγματοποιήθηκε με τη μετανάλυση πραγματικών στατιστικών δεδομένων και της υπάρχουσας νομοθεσίας από τους διάφορoυς εμπλεκόμενους φορείς (κυρίως Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη,) καθώς και από περιορισμένης έκτασης ποιοτική έρευνα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνθηκε στοχευμένα σε αξιωματούχους της Ελληνικής Αστυνομίας Τμημάτων του κέντρου της Αθήνας, καθώς και του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης Αθηνών. Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε στοχευμένα με σκοπό να μελετηθεί το φαινόμενο από την πλευρά της Πολιτείας, καθώς κρίθηκε ότι αυτό θα παρουσιάσει κάποιο ενδιαφέρον σε σχέση με την πλειοψηφία των ερευνών που πραγματοποιούνται περισσότερο από την σκοπιά των σχετικών Μ.Κ.Ο., αλλά και άλλων τέτοιου είδους φορέων. Είναι σημαντικό κατά τη μελέτη ενός τέτοιου φαινομένου, να μην υπάρχει μονόπλευρη αντιμετώπιση, αλλά να γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης και των δύο πλευρών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Λοιπά Θέματα:
Μετανάστες - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Εγκληματικότητα - Ελλάδα
Αποδημία και εποίκηση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Αλλοδαποί - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Αλλοδαποί, Παράνομοι - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
μετανάστες, Αθήνα, εγκληματικότητα
Περιγραφή:
106 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες, σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Pournara_PtyGeo_14.pdf

2 MB