Διαχρονική παρακολούθηση χωρικών μεταβολών του Δήμου Κομοτηνής της τελευταίας εικοσαετίας βασισμένη σε μεθόδους τηλεπισκόπησης

Πτυχιακή Εργασία 14857 900 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχρονική παρακολούθηση χωρικών μεταβολών του Δήμου Κομοτηνής της τελευταίας εικοσαετίας βασισμένη σε μεθόδους τηλεπισκόπησης
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου, Αντωνίου Ειρήνη
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την διαδοχική εξέλιξη των χρήσεων γης του δήμου
Κομοτηνής από το 1989 έως και το 2013. Ο δήμος Κομοτηνής, εδράζει στην
περιφερειακή ενότητα Ροδόπης και κυριαρχείται από τον ορεινό όγκο της Ροδόπης
στο Βορρά και την πεδιάδα Ξάνθης – Κομοτηνής στο υπόλοιπο τμήμα. Στο Νότο
καταλήγει στο Θρακικό Πέλαγος σε ένα σύνθετο παράκτιο τοπίο με έντονη παρουσία
του υδάτινου στοιχείου. Η αναγνώριση των χρήσεων γης επιτεύχθηκε σε τρεις
δεδομένες περιόδους ίδιας εποχής (1989, 2003, 2013) χρησιμοποιώντας δορυφορικές
εικόνες Landsat. Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, πραγματοποιήθηκε
ημι-αυτοματοποιημένη ταξινόμηση των εικόνων για κάθε χρονική περίοδο με χρήση
λογισμικού GIS. Τα στατιστικά δεδομένα που προέκυψαν από τις ταξινομημένες
εικόνες παρουσιάζουν ως κυρίαρχη χρήση τις αγροκαλλιέργειες (με οριακή αύξηση
από το 1989 έως και το 2013).
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
χρήση γης, Κομοτηνή, τηλεπισκόπηση,
Περιγραφή:
70 σ.: εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Konstantinou_PtyGeo_14.pdf

6 MB