Διοικητικό Συμβούλιο ΧΑΣΟΟ αποφάσεις, κλπ.

Φάκελος 1072
Τίτλος:
Διοικητικό Συμβούλιο ΧΑΣΟΟ αποφάσεις, κλπ.
Περιγραφή / Μέγεθος:
189 σ.
Παραγωγός:
ΧΑΣΟΟ
Χρονική κάλυψη:
1981 - 1994
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Φάκελος
Παρουσίαση περιεχομένου:
Φάκελλος (κλασέρ) με έγγραφα που αφορούν στο Δ.Σ. της ΧΑΣΟΟ: μεταβίβαση ενεργών αρχείων της ΧΑΣΟΟ, υποβολή απολογισμών, παραλαβή ειδών αποθήκευσης, διοικητικά έγγραφα, ανακοινώσεις αποφάσεων, συγκρότηση επιτροπών, αντικαταστάσεις μελών
Συμβαλλόμενος:
ΧΑΣΟΟ
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Αποφάσεις
Απολογισμοί
Λέξεις-κλειδιά:
Διοικητικά έγγραφα; Ανακοινώσεις αποφάσεων
Σημειώσεις:
Άλλη σήμανση: 6
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία