Το φαινόμενο της παράνομης διέλευσης στον ελλαδικό χώρο μέσω των θαλάσσιων συνόρων

Πτυχιακή Εργασία 10594
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το φαινόμενο της παράνομης διέλευσης στον ελλαδικό χώρο μέσω των θαλάσσιων συνόρων
Συγγραφέας:
Αθανασοπούλου, Ιωάννα
Περίληψη:
Τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας, αποτελούν ταυτόχρονα και τα εξωτερικά νοτιοανατολικά θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης.
Το φαινόμενο της παράνομης διέλευσης δια θαλάσσης αλλοδαπών, στον ελλαδικό χώρο, με απώτερο σκοπό την άφιξή τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι αυτό που προσπαθεί να παρουσιάσει η συγκεκριμένη εργασία.
Στο πρώτο κεφάλαιο, παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την επιλογή της χρήσης του όρου «αλλοδαπός» και ποιες ακριβώς κατηγορίες περιλαμβάνει η συγκεκριμένη λέξη, μια και γίνεται χρήση της σε όλη την έκταση της εργασίας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι μορφές και η οργάνωση των παράνομων μετακινήσεων και αναλύονται μέσω στατιστικών στοιχείων οι τάσεις του φαινομένου από το 2001 και μετέπειτα, με ταυτόχρονη προσπάθεια ερμηνείας τους.
Στο τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στα αρμόδια για την αντιμετώπιση του φαινομένου όργανα.
Τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων, παρατίθενται σε σημεία της εργασίας, όπου κατά την γνώμη της γράφουσας, συναύδουν με τα περιγραφόμενα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-25
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Αλλοδαποί, Παράνομοι - Ελλάδα
Illegal aliens - Greece
Μετανάστες - Ελλάδα
Immigrants - Greece
Αποδημία και εποίκηση
Emigration and immigration
Ελλάδα - Σύνορα
Greece - Boundaries
Περιγραφή:
72 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0