Ιδιόγραφος διαθήκη και κωδίκελλος Παναγή Α. Χαροκόπου

Φάκελος 1055
Τίτλος:
Ιδιόγραφος διαθήκη και κωδίκελλος Παναγή Α. Χαροκόπου
Περιγραφή / Μέγεθος:
33 σ.
Παραγωγός:
Διδασκαλείο
Χρονική κάλυψη:
1914
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Λυτό έγγραφο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αντίγραφο της ιδιόγραφου διαθήκης και κωδίκελλου του Παναγή Α. Χαροκόπου δημοσιευμένο εν Αθήναις, τύποις Η. Παπαπαύλου - Παπαρηγοπούλου 9, 1914
Συμβαλλόμενος:
Η. Παπαπαύλου
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Διαθήκες
Χαροκόπος, Παναγής Α.
Λέξεις-κλειδιά:
Κωδίκελλοι
Σημειώσεις:
Άλλη σήμανση: 2δ
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία