Η επίδραση της κατανάλωσης σταφίδας σε υγιείς καπνιστές

Πτυχιακή Εργασία 10348 297 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της κατανάλωσης σταφίδας σε υγιείς καπνιστές
Συγγραφέας:
Παρασκευόπουλος, Λάζαρος Κ.
Περίληψη:
Η υψηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών έχει συσχετισθεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων εκφυλιστικών νόσων μέσω της επίδρασής τους στη μείωση του οξειδωτικού στρες. Τα τελευταία χρόνια τα παραδοσιακά αποξηραμένα φρούτα αποτελούν όμοια αντικείμενο έρευνας λόγω της πλούσιας διατροφικής τους αξίας (σύνθετοι υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, φυτοχημικά συστατικά κτλ.).

Σκοπός: Να προσδιορισθούν τα επίπεδα δεικτών οξειδωτικού στρες και φλεγμονής καθώς και η λειτουργία του αγγειακού ενδοθηλίου και οι μεταβολές στην αρτηριακή σκληρία μετά από παρέμβαση με Κορινθιακή σταφίδα σε φαινομενικά υγιείς βαρείς καπνιστές με χαμηλή συμμόρφωση στις συστάσεις για την υιοθέτηση του Μεσογειακού διατροφικού προτύπου, ειδικότερα αναφορικά με την κατανάλωση φρούτων-λαχανικών.

Μεθοδολογία: Παρέμβαση διάρκειας 1 μήνα με κατανάλωση σταφίδας σε υγιείς βαρείς καπνιστές. Τόσο πριν (προκαταρκτικό στάδιο), όσο και μετά (επανέλεγχος) την παρέμβαση πραγματοποιήθηκε μια σειρά από κλινικο-εργαστηριακές μετρήσεις. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε μέτρηση των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και της συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης. Επίσης διεξήχθησαν βιοχημικές εξετάσεις (γλυκόζη, λιπίδια, ολικές πρωτεΐνες, ηπατικά ένζυμα) καθώς και μέτρηση των δεικτών φλεγμονής και οξειδωτικού στρες. Τέλος, αξιολογήθηκαν και οι δείκτες ενδοθηλιακής λειτουργίας (ενδοθηλιοεξαρτώμενη αγγειοδιαστολή-FMD) και αρτηριακής σκληρίας (ταχύτητα σφυγμικού κύματος-PWV).

Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε μείωση της προσλαμβανόμενης ενέργειας και ρύθμιση του σωματικού βάρους των εθελοντών στο τέλος της παρέμβασης. Ακόμη στο τέλος της παρέμβασης επήλθε ρύθμιση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης και της CRP, ενώ μειώθηκαν τα επίπεδα λεπτίνης ορού. Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση του FMD. Τέλος, παρατηρήθηκε αύξηση στην τιμή της oxLDL ορού χωρίς αυτή να συνοδεύεται από ταυτόχρονη μείωση της αντιοξειδωτικής ικανότητας πλάσματος.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα αυτής της πιλοτικής μελέτης αποτελούν ενδείξεις της ευεργετικής επίδρασης της διαιτητικής τροποποίησης με την υιοθέτηση της κατανάλωσης αποξηραμένων φρούτων και αξίζει περαιτέρω διερεύνησης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Σταφίδες - Υγιειονολογικές απόψεις
Καπνιστές
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Αντιοξειδωτικά
Περιγραφή:
64 σ. : εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0