Πρακτικά διαγωνισμών - προμήθειες

Φάκελος 1027
Τίτλος:
Πρακτικά διαγωνισμών - προμήθειες
Περιγραφή / Μέγεθος:
18 σ.
Παραγωγός:
ΧΑΣΟΟ
Χρονική κάλυψη:
1984 - 1994
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Βιβλίο διαστάσεων 29x20 εκ.
Παρουσίαση περιεχομένου:
Περιέχει από το πρακτικό 1 της 14/12/84 μέχρι το πρακτικό 9 της 12/12/94
Συμβαλλόμενος:
ΧΑΣΟΟ
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Πρακτικά
Σημειώσεις:
Άλλη σήμανση 18
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία