Μελέτη της συμπεριφοράς των νοικοκυριών στο πλύσιμο των ρούχων στο Νομό Λάρισας

Πτυχιακή Εργασία 8730
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της συμπεριφοράς των νοικοκυριών στο πλύσιμο των ρούχων στο Νομό Λάρισας
Συγγραφέας:
Σκάκκου, Βασιλική
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση της συμπεριφοράς των κατοίκων του Ν. Λάρισας σχετικά με το πλύσιμο των ρούχων και την χρήση του πλυντηρίου ρούχων. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι γνώσεις του δείγματος σε σχέση με την σκληρότητα του νερού της περιοχής, τη δοσολογία του απορρυπαντικού ανάλογα με την σκληρότητα, καθώς και με τις ώρες ισχύος του νυχτερινού ρεύματος και τη συχνότητα χρήση του. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου να προκύψουν κάποια συμπεράσματα, βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο με 27 κλειστού τύπου ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 132 κατοίκους του νομού Λάρισας και τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα εξής:
• Η σημαντικότερη συσκευή για τους ερωτηθέντες, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσαν να ζήσουν ούτε μια ημέρα, αποδείχθηκε το ψυγείο, ενώ τρίτο σε κατάταξη ήρθε το πλυντήριο ρούχων.
• Σχεδόν το 1/2 του δείγματος δεν χρησιμοποιεί ποτέ το νυχτερινό ρεύμα αλλά ούτε γνωρίζει και τις ώρες ισχύος του για κάθε εποχή.
• Το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής πλυντηρίου ρούχων αποτελεί το κόστος, ενώ το κύριο κριτήριο για την επιλογή απορρυπαντικού είναι η αποτελεσματικότητα.
• Περίπου το 40% των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει την σκληρότητα του νερού της περιοχής του, ενώ περισσότερο από το 1/2 του δείγματος δεν γνωρίζει την δοσολογία του απορρυπαντικού με βάση την σκληρότητα του νερού της περιοχής.

Το πλυντήριο ρούχων αποτελεί μια από τις βασικές ηλεκτρικές οικιακές συσκευές για το νοικοκυριό. Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν βασικά χαρακτηριστικά του πλυντηρίου, όπως είναι η ενεργειακή κλάση, αλλά ούτε και βασικές ιδιότητες του νερού που έχουν άμεση επίδραση στο πλύσιμο των ρούχων, όπως είναι η σκληρότητα του νερού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Πλυντήρια ρούχων - Εξοπλισμός
Laundry - Equipment and supplies
Οικιακές συσκευές
Household appliances
Νοικοκυριά - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Households - Greece - Larisa (Nome)
Οικιακή οικονομία - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Home economics - Greece - Larisa (Nome)
Λέξεις-κλειδιά:
Νοικοκυριά, πλύσιμο, ρούχα, πλυντήρια ρούχων, εξοικονόμιση ενέργειας, Λαρισα
Περιγραφή:
112 σ.: εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0