Τα κανάλια εφοδιασμού των νησιών στην Ελλάδα: εμπειρική διερεύνηση στις Κυκλάδες

Πτυχιακή Εργασία 8484
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα κανάλια εφοδιασμού των νησιών στην Ελλάδα: εμπειρική διερεύνηση στις Κυκλάδες
Συγγραφέας:
Καρατζά, Φωτεινή
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πτυχιακής μελέτης διερευνήθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν στα δίκτυα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, κυρίως των Κυκλάδων. Με αυτή την έρευνα ολοκληρώθηκε o κύκλος σπουδών μου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Το θέμα της πτυχιακής αυτής μελέτης σχετίζεται άμεσα με τη μόνιμη κατοικία μου και αποτέλεσε το κίνητρο για να διερευνήσω κυρίως τα προβλήματα και τις δυσκολίες που υπάρχουν στα νησιά σχετικά με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς να μελετήσω τις στάσεις και τις απόψεις των ερωτώμενων σχετικά με τον εφοδιασμό των καταστημάτων τους. Για το σκοπό αυτό συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο από ένα δείγμα 60 ιδιοκτητών καταστημάτων ειδών διατροφής (με εξαίρεση τους ιδιοκτήτες των φαρμακείων), σε δύο νησιά των Κυκλάδων: την Άνδρο και τη Σύρο. Η δειγματοληπτική έρευνα διεξήχθη από τις 30/12/2009 έως 04/05/2010. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της μελέτης, πραγματοποιήθηκε η διάρθρωσή της σε οκτώ κεφάλαια. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός των μεταφορών και τα είδη των μεταφορικών μέσων. Συνεχίζοντας στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται στοιχεία, χαρακτηριστικά και ότι σχετίζεται με ένα νησί. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει κάποια σενάρια για τις μεταφορές στις νησιωτικές περιοχές, ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο με τα δίκτυα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και το πέμπτο με την οργάνωση των λιμενικών υποδομών. Στη συνέχεια τo έκτο κεφάλαιο αφορά τις άγονες γραμμές και τέλος, το έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη δειγματοληπτική έρευνα, δηλαδή περιγραφική στατιστική και ελέγχους ανεξαρτησίας. Κλείνοντας τα κεφάλαια, υπάρχει και το όγδοο με τα συμπεράσματα. Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι το 50% των ερωτώμενων προμηθεύονται τα προϊόντα τους από την Αθήνα και επίσης κατά τους χειμερινούς μήνες οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων δεν είναι ικανοποιημένη από τη συχνότητα δρομολογίων των πλοίων. Αυτό οφείλεται στις καιρικές συνθήκες, στην αδυναμία δηλαδή των πλοίων να ταξιδέψουν με πολλά μποφώρ, και στο ότι υπάρχει σημαντική μείωση μεταφοράς επιβατών από και προς τα νησιά. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε είναι τα παράπονα των πελατών για την υψηλή τιμή των προϊόντων. Τέλος, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων δήλωσαν πως δύο αλλαγές θα βοηθούσαν στην ισορροπία των τιμών Κυκλάδων και Αττικής: πρώτον η μείωση του Φ.Π.Α. των φορτωτικών σε 13% και δεύτερον η δημιουργία ενός Συνεταιρισμού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-10-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Μεταφορές και επικοινωνίες
Λοιπά Θέματα:
Εφοδιαστική - Ελλάδα - Κυκλάδες
Logistics - Greece - Cyclades
Λέξεις-κλειδιά:
Εφοδιαστική αλυσίδα, ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, νησιά, Κυκλάδες, Ελλάδα
Περιγραφή:
158 σ.: εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, karatza_fotini.pdf