Πρόσληψη νατρίου από τα τρόφιμα και εμφάνιση υπέρτασης σε παιδιά και εφήβους

Πτυχιακή Εργασία 19147
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρόσληψη νατρίου από τα τρόφιμα και εμφάνιση υπέρτασης σε παιδιά και εφήβους
Συγγραφέας:
Λουκιανού, Φλώρα Μ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Μανιός, Γιάννης
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παιδική υπέρταση αποτελεί ένα αυξανόμενο πρόβλημα υγείας με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που εμπλέκεται στην ανάπτυξη της πρωτοπαθούς υπέρτασης στα παιδιά είναι η διαιτητική πρόσληψη νατρίου, αλλά και η πρόσληψη καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου και φυτικών ινών. Σημαντικός είναι και ο ρόλος του υπερβάλλοντος σωματικού βάρους και της επαγόμενης αλατο-ευαισθησίας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης της διατροφικής πρόσληψης νατρίου και του λόγου Na/K, καθώς και του καλίου, του μαγνησίου, του ασβεστίου και των φυτικών ινών με την ύπαρξη υπέρτασης και συγκεκριμένων φαινοτύπων της σε μαθητές 9-13 ετών. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η «Healthy Growth Study» αποτελεί μια επιδημιολογική συγχρονική μελέτη με δείγμα 2.473 μαθητές ηλικίας 9-13 ετών (50,3% αγόρια) από 77 σχολεία τεσσάρων μεγάλων περιοχών της Ελλάδας. Οι εξεταζόμενοι αξιολογήθηκαν ως προς τα ανθρωπομετρικά τους στοιχεία, την αρτηριακή πίεση, ορισμένους βιοχημικούς δείκτες, τις διατροφικές τους συνήθειες και τη φυσική τους δραστηριότητα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι ο λόγος Na/K σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης μεμονωμένης συστολικής και συστολικής και διαστολικής υπέρτασης στο σύνολο του δείγματος και στα παιδιά με κεντρικού τύπου παχυσαρκία. Στα κορίτσια, ο λόγος Na/K συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης μεμονωμένης συστολικής, μεμονωμένης διαστολικής και συστολικής και διαστολικής υπέρτασης και η πρόσληψη διαιτητικών ινών με λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης μεμονωμένης διαστολικής υπέρτασης. Τα παιδιά με κεντρική παχυσαρκία, στο 2ο τριτημόριο διαιτητικής πρόσληψης καλίου έχουν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης μεμονωμένης διαστολικής υπέρτασης. ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Ο ρόλος του λόγου Na/K είναι σημαντικός στην εμφάνιση συγκεκριμένων φαινοτύπων αρτηριακής υπέρτασης στο σύνολο του δείγματος, στα κορίτσια και στα παιδιά με κεντρικού τύπου παχυσαρκία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Υπέρταση - Διαιτολογικές απόψεις
Έφηβοι - Διατροφή
Παιδιά - Διατροφή
Παχυσαρκία - Έφηβοι
Παχυσαρκία στα παιδιά
Λέξεις-κλειδιά:
Νάτριο, υπέρταση, φαινότυποι, παιδιά, παχυσαρκία
Περιγραφή:
83 σ.:εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

LOUKIANOU_EDD_17.pdf

1 MB