Διερεύνηση των λειτουργιών της οικογένειας που σχετίζονται με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της ορεινής ζώνης: η περίπτωση των Γρεβενών και της Δεσκάτης

Πτυχιακή Εργασία 14688
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση των λειτουργιών της οικογένειας που σχετίζονται με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της ορεινής ζώνης: η περίπτωση των Γρεβενών και της Δεσκάτης
Συγγραφέας:
Σωτήρη, Ζωή
Επιβλέπων καθηγητής:
Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
1997
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικογένεια. Γάμος. Γυναίκες
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικιακή οικονομία
Οικονομία
Λέξεις-κλειδιά:
Οικογένεια, νοικοκυριό, κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, Γρεβενά, Δεσκάτη
Περιγραφή:
134, [3] σ., πίν., χάρτης

SOTIRI Z.-OOO-1997.pdf

80 MB