Οπτικοποίηση εξέλιξης παλαιογεωγραφικού αναγλύφου παράκτιων περιοχών: περίπτωση μελέτης: Παλαμάρι Σκύρου

Πτυχιακή Εργασία 14074
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οπτικοποίηση εξέλιξης παλαιογεωγραφικού αναγλύφου παράκτιων περιοχών: περίπτωση μελέτης: Παλαμάρι Σκύρου
Συγγραφέας:
Σπερελάκη, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Παυλόπουλος, Κοσμάς
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Λέξεις-κλειδιά:
Παράκτια γεωμορφολογία, χαρτογράφηση, Παλαμάρι, Σκύρος
Περιγραφή:
61, [20] σ., πίν., γραφ., εικ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

SPERELAKI M.-GEO-04.pdf

40 MB