Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Τεχνοοικονομική μελέτη δικτύων 5G

Πτυχιακή Εργασία 19697
Συγγραφέας:
Κουσουλός, Αθανάσιος Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Υλοποίηση και πιλοτική εφαρμογή τηλεφωνικού κέντρου βασισμένου στην πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού ASTERISK

Πτυχιακή Εργασία 19728
Συγγραφέας:
Χαρλαύτης, Βασίλειος, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. VoIP technology: NGN transformation και τεχνο-οικονομική ανάλυση

Μεταπτυχιακή Εργασία 20044
Συγγραφέας:
Καραβασιλειάδης, Ιωάννης Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Μελέτη τεχνικών για τη βελτίωση της αξιοπιστίας συστημάτων MIMO-OFDM

Μεταπτυχιακή Εργασία 20041
Συγγραφέας:
Γεωργούλης, Απόστολος Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Συλλογή δεδομένων κίνησης των ΜΜΜ με χρήση κινητών τηλεφώνων, με σκοπό την ενημέρωση του επιβατικού κοινού

Μεταπτυχιακή Εργασία 16435
Συγγραφέας:
Σουλιώτης, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης εναλλακτικών καναλιών και συγκεκριμένα χρήση κινητής τηλεφωνίας στον τομέα κινητού εμπορίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 20106
Συγγραφέας:
Δελβενακιώτης Γεωργόπουλος, Ιωάννης Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Μάρκετινγκ και ικανοποίηση πελατών στον τομέα της ψυχαγωγίας

Πτυχιακή Εργασία 20153
Συγγραφέας:
Κάλκου, Θεοδώρα Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχαγωγία. Ελεύθερος χρόνος
Εμπόριο
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Στρατηγικό και επιχειρηματικό μοντέλλο εταιρείας αεροδρομίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 17894
Συγγραφέας:
Κόλιας, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Επιχειρηματικότητα
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Οπτικές επικοινωνίες για συστήματα οπτικής ίνας στο σπίτι

Μεταπτυχιακή Εργασία 18243
Συγγραφέας:
Γκανάς, Ιωάννης Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Operator surveillance and billing in 5G D2D systems

Μεταπτυχιακή Εργασία 18249
Συγγραφέας:
Μπούτος, Αναστάσιος Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Κινητές επικοινωνίες 5G: μια επισκόπηση των απαιτήσεων και τεχνολογιών: 5G συσκευή σε συσκευή, διασύνδεση με προσομοίωση MATLAB για την σύγκριση 4G με 5G

Μεταπτυχιακή Εργασία 17888
Συγγραφέας:
Αδαμόπουλος, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Η διδασκαλία του μαθήματος πληροφορικής για κωφούς μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 18510
Συγγραφέας:
Κατσούλη, Νεφέλη Έλενα Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. A technical and economic study of G.fast for rural areas

Μεταπτυχιακή Εργασία 17903
Συγγραφέας:
Καλεράντες, Ελευθέριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. SDN τεχνολογία, τα δίκτυα στην νέα εποχή

Μεταπτυχιακή Εργασία 17906
Συγγραφέας:
Σχισμένος, Ηλίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Ανάπτυξη εφαρμογής μουσικού παιχνιδιού σε mobile περιβάλλον

Πτυχιακή Εργασία 17953
Συγγραφέας:
Μάραντος, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. FarmIt: Ανάπτυξη ανοιχτής πλατφόρμας αγοράς γεωργικών προϊόντων μέσω κινητού τηλεφώνου

Πτυχιακή Εργασία 18225
Συγγραφέας:
Ζάρας, Αδαμάντιος Τ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Πειραματικές μετρήσεις σε συστήματα επικοινωνιών ορατού φάσματος

Μεταπτυχιακή Εργασία 18319
Συγγραφέας:
Φραγιαδάκης, Γεώργιος Μ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Ανάπτυξη εφαρμογής και δικτυακής πλατφόρμας μέτρησης απόδοσης ασύρματων δικτύων για συσκευές Android

Πτυχιακή Εργασία 14865
Συγγραφέας:
Κορωνιώτης, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Ανάπτυξη εφαρμογών γονικού ελέγχου για κινητές συσκευές Android

Πτυχιακή Εργασία 14897
Συγγραφέας:
Μανδαλενάκη, Μαρία Ευφραιμία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τηλεπικοινωνίες
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Ολοκληρωμένο περιβάλλον για την αξιολόγηση καταστημάτων με τη χρήση κινητών συσκευών

Πτυχιακή Εργασία 14929
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Κοινωνικές επιστήμες
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0