Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Μελέτη της επίδρασης των ατμοσφαιρικών ρύπων στις εισαγωγές ασθενών από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο σε νοσοκομεία, για την πόλη των Αθηνών

Μεταπτυχιακή Εργασία 4503
Συγγραφέας:
Γορανίτης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-02-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ένα παρατηρητήριο ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τον Υμηττό: πρόταση περιβαλλοντικής διαχείρισης ενός περιαστικού ορεινού όγκου στο μέλλον μιας βιώσιμης ανάπτυξης της Αθήνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 2043
Συγγραφέας:
Βαρδάκα, Σταμάτα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Διάθεση, διαχείριση και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των στερεών απορριμμάτων της περιοχής του Τυρνάβου, Ν. Λάρισας

Πτυχιακή Εργασία 14196
Συγγραφέας:
Κουτάλου, Χαρίκλεια
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική μόλυνση
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη βιομηχανική ρύπανση στην περιοχή Οινοφύτων - Σχηματαρίου

Πτυχιακή Εργασία 14484
Συγγραφέας:
Καραγιάννη, Παναγιώτα
Ρουμελιώτου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική μόλυνση
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Οικολογία - απορρίματα

Πτυχιακή Εργασία 14670
Συγγραφέας:
Φαρμάκη, Ελένη
Σινοπούλου, Αναστασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντισμός. Πράσινο κίνημα
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Ελευσίνα: ρύπανση του κόλπου της Ελευσίνας: η Ελευσίνα ιερή πόλη του χθές, η βιομηχανική πόλη του σήμερα

Πτυχιακή Εργασία 14608
Συγγραφέας:
Τριάδη, Διαμάντω
Καρρά, Χαρά
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική μόλυνση
Θαλάσσια ρύπανση
Ρύπανση των υδάτων
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Μελέτη των απόψεων και των στάσεων κατοίκων του Νομού Ιωαννίνων σχετικά με την εγκατάσταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής στην περιοχή του Ελληνικού

Μεταπτυχιακή Εργασία 7544
Συγγραφέας:
Μαυρομμάτη, Σμαράγδα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η ρύπανση του αέρα στους εσωτερικούς χώρους των κατοικιών

Πτυχιακή Εργασία 14096
Συγγραφέας:
Αποστολάκου, Σταυρούλα Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Περιβαλλοντική υγεία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Οι επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της διατροφής: η περίπτωση των βαρέων - τοξικών μετάλλων

Πτυχιακή Εργασία 14386
Συγγραφέας:
Κεχαγιόγλου, Μαργαρίτα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Ρύπανση των υδάτων
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Τοξικολογία
Περιβαλλοντική μόλυνση
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Η ρύπανση του εδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στο Νομό Λάρισας: διερεύνηση των δυνατοτήτων απορρύπανσης και των προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης στο νομό

Μεταπτυχιακή Εργασία 3361
Συγγραφέας:
Νταρλαδήμας, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Ρύπανση των υδάτων
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Η άποψη των καταναλωτών σχετικά με την κατανομή και εμπορία ατομικών δικαιωματων εκπομπών άνθρακα

Μεταπτυχιακή Εργασία 4585
Συγγραφέας:
Παναγιώτου, Ιωάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Τροφικά απόβλητα: ένα περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτημα

Πτυχιακή Εργασία 18594
Συγγραφέας:
Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος Παναγιώτης Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική μόλυνση
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Δράσεις πρόληψης μείωσης στερεών αποβλήτων στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου με βάση τα τοπικά διαχειριστικά σχέδια των δήμων

Μεταπτυχιακή Εργασία 18919
Συγγραφέας:
Μπαριανάκη, Ειρήνη Αικατερίνη Μ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική διαχείριση
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0