Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Οι έννοιες της τρωτότητας και της προσαρμοστικότητας στους τεχνολογικούς κινδύνους

Μεταπτυχιακή Εργασία 14907
Συγγραφέας:
Μαύρου, Ελένη
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Προτάσεις αναδιοργάνωσης του συστήματος μεταφοράς απορριμμάτων Δήμου Νικαίας, με τη χρήση προγράμματος GIS Routing: εφαρμογή σεμιναρίων ενός, δύο και τριών ρευμάτων αστικών απορριμμάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 2430
Συγγραφέας:
Κωνσταντινίδης, Παύλος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός: περιβαλλοντικές επιπτώσεις αιολικού πάρκου

Μεταπτυχιακή Εργασία 2483
Συγγραφέας:
Δελλής, Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Η συμβολή της τεχνολογίας στην ανάπτυξη των περιφερειών της Ελλάδος: η περίπτωση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Πτυχιακή Εργασία 9840
Συγγραφέας:
Γρατσάνη, Αθηνά
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Διαχείριση απορριμμάτων ευρύτερης περιοχής Χανίων

Πτυχιακή Εργασία 14536
Συγγραφέας:
Μπελεκάκη, Αικατερίνη
Σέλκου Βροντουλάκη, Θεοφανία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Υπολογισμός εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα από ατομικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων - χρήση συσκευής smartphone android

Μεταπτυχιακή Εργασία 16481
Συγγραφέας:
Κασελούρης, Αλέξης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική και η συμβολή της στη βιώσιμη κτιριακή λειτουργία

Πτυχιακή Εργασία 7074
Συγγραφέας:
Καλαβρυτινός, Ιωάννης
Κατσαβός, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχιτεκτονική
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Βιοκαύσιμα και βιωσιμότητα: στάσεις και απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών – αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στον κλάδο παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 2143
Συγγραφέας:
Σιούλας, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Περιβαλλοντική προστασία
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιοτεχνολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Ανάλυση κύκλου ζωής εγκατάστασης διαχείρισης στερεών απορριμμάτων στην Αττική

Μεταπτυχιακή Εργασία 3453
Συγγραφέας:
Παγωτέλης, Ευστράτιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Διερεύνηση των απόψεων των κατοίκων της Σαλαμίνας και του Περάματος για την αποθήκευση των λυμάτων στην Ψυτάλλεια

Πτυχιακή Εργασία 8224
Συγγραφέας:
Φουρίκη, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Μελέτη θαλάσσιων φαινομένων στη Μεσόγειο με τη νόηση της αλτιμετρίας

Πτυχιακή Εργασία 20755
Συγγραφέας:
Κονταράτος, Χρήστος - Αντώνιος Μ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Γεωγραφία (Γενικά)
Ωκεανογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Αξιολόγηση κύκλου ζωής περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων γεωθερμικών συστημάτων χαμηλής ενθαλπίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 20519
Συγγραφέας:
Πατσάλης, Χρήστος Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Μελέτη της μικροβιακής κοινότητας κατά τη διεργασία της κομποστοποίησης

Διδακτορική Διατριβή 18573
Συγγραφέας:
Χρόνη, Χρηστίνα Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων μέτρησης του βαθμού βιοσταθεροποίησης κόμποστ

Μεταπτυχιακή Εργασία 16416
Συγγραφέας:
Λογοθέτη, Βασιλεία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικιακή οικονομία
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Πρακτικές πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 16407
Συγγραφέας:
Παπαχρήστου, Ειρήνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικιακή οικονομία
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0