Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Συστήματα διαχείρισης στόλου, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού για την διαχείριση πληρώματος πλοίων

Πτυχιακή Εργασία 14943
Συγγραφέας:
Πράγιας, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Στρατηγική και Πληροφοριακά Συστήματα: η περίπτωση της ΕΤΕ

Μεταπτυχιακή Εργασία 19986
Συγγραφέας:
Κιούση, Βασιλική Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Μελέτη Ανοικτών Επιχειρηματικών Μοντέλων στηριζόμενων στη χρήση της Πληροφορικής και προσδιορισμός συστατικών στοιχείων

Μεταπτυχιακή Εργασία 17928
Συγγραφέας:
Αλευρά, Παγώνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 17891
Συγγραφέας:
Κωφός, Θωμάς
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Σύστημα ψηφιακής συνεργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Μεταπτυχιακή Εργασία 17925
Συγγραφέας:
Ζήση, Ερυθρά
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Μοντελοποίηση αύξησης απόκρισης στην προώθηση προϊόντων

Μεταπτυχιακή Εργασία 17922
Συγγραφέας:
Σοφιανόπουλος, Κώστας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος διαχείρισης δικτύων με χρήση CISCO SOFTWARE

Πτυχιακή Εργασία 17944
Συγγραφέας:
Παναγή, Χρίστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-09-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Πειραματική υλοποίηση συτήματος επικοινωνίας LED-to-LED

Πτυχιακή Εργασία 16876
Συγγραφέας:
Σαρημιχαηλίδου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Βαθμός αποδοχής και χρήσης ΤΠΕ από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους

Μεταπτυχιακή Εργασία 17508
Συγγραφέας:
Δεληγιάννης, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Δίκαιο (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Δημιουργία ενός μεταμοντέλου για το Social BPM

Μεταπτυχιακή Εργασία 17524
Συγγραφέας:
Σταμάτη, Δήμητρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Μελέτη επιχειρηματικών μοντέλων Cloud Computing

Μεταπτυχιακή Εργασία 17521
Συγγραφέας:
Στρατηγού, Θεοδώρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Υλοποίηση αλγορίθμων βελτιστοποίησης ευσταθούς κατανομής

Μεταπτυχιακή Εργασία 17913
Συγγραφέας:
Γιαννούση, Ευαγγελία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-09-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη μελέτη της κατανομής και της εξέλιξης του επιχειρησιακού προγράμματος "Κοινωνία της πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Πτυχιακή Εργασία 14050
Συγγραφέας:
Χατζηγιάννη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Οι επιπτώσεις της εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων (e- justice) στην αποτελεσματικότητα των ροών διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης. Μελέτη περίπτωσης: Διοικητική διαδικασία

Μεταπτυχιακή Εργασία 18931
Συγγραφέας:
Κατράς, Δημήτριος Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Δίκαιο (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Μετάπτωση παλαιού τύπου επιχειρησιακού συστήματος σε σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων στο διαδικτυακό νέφος: Υλοποίηση και εφαρμογή σε εταιρεία λιανικού εμπορίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 16929
Συγγραφέας:
Πανουτσακόπουλος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Mελέτη της επίδρασης των Επιχειρησιακών Κοινωνικών Συστημάτων (EnterpriseSocialSystemsorWeb 2.0) στην καινοτόμα απόδοση των επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακή Εργασία 16879
Συγγραφέας:
Παπασταθόπουλος, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0