Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ανάπτυξη συστήματος υπολογισμού δείκτη παράκτιας τρωτότητας με τη χρήση της γεωπληροφορικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 7284
Συγγραφέας:
Χαλκιάς, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Κλιματολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ανάλυση επίδοσης συστημάτων σε ηλεκτρονικά παιχνίδια σε κινητές συσκευές μέσω διαδικτύου

Πτυχιακή Εργασία 9682
Συγγραφέας:
Νικολόπουλος, Βασίλειος, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Unity: περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης για τη συνεργασία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας: συμμετέχοντες και διαχείριση σχέσεων

Πτυχιακή Εργασία 10036
Συγγραφέας:
Χούδρα, Βαλεντίνο
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-10-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Unity: περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης για τη συνεργασία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας: δημιουργία και χρήση εφαρμογών

Πτυχιακή Εργασία 6926
Συγγραφέας:
Κατσιβέλης Περάκης, Παναγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Ολοκλήρωση εξωτερικών εφαρμογών στο περιβάλλον του ακαδημαϊκού κοινωνικού δικτύου Unity

Πτυχιακή Εργασία 9735
Συγγραφέας:
Καπουράνης, Χάντριολντ Ανδρέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Μηχανισμός πρότασης σύνθετων εφαρμογών (gadgets) στο περιβάλλον του ακαδημαϊκού κοινωνικού δικτύου Unity με χρήση ευφυών τεχνικών

Πτυχιακή Εργασία 9580
Συγγραφέας:
Τόπαλη, Δέσποινα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Αξιοποίηση των ελληνικών πολιτιστικών ψηφιακών συλλόγων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Μεταπτυχιακή Εργασία 5348
Συγγραφέας:
Καλογεράκη, Ευαγγελία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Καθαρισμός και εξόρυξη δεδομένων: μια μελέτη περίπτωσης σε ιατρικά δεδομένα

Πτυχιακή Εργασία 9511
Συγγραφέας:
Ψωμακέλης, Ευάγγελος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Υλοποίηση βιβλιοθήκης Java για υπολογισμούς σε μεγάλα δεδομένα με χρήση εξωτερικής μνήμης

Πτυχιακή Εργασία 9162
Συγγραφέας:
Τσιρώνης, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Ανάπτυξη περιεχομένου για την Ελληνική έκδοση της Wikipedia σχετικά με το πεδίο της εξόρυξης γνώσης

Πτυχιακή Εργασία 8111
Συγγραφέας:
Γεωργιουδάκης, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-11-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Ανάπτυξη Firefox add-on για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων του χρήστη και των Web Servers

Πτυχιακή Εργασία 10602
Συγγραφέας:
Παούρης, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Μοντελοποίηση υψίρυθμων οπτικών συστημάτων μετάδοσης

Πτυχιακή Εργασία 10048
Συγγραφέας:
Στράτογλου, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Μεθοδολογίες και εργαλεία για την μοντελοποίηση πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών: Η περίπτωση παραγγελίας φαρμακευτικών σκευασμάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 19995
Συγγραφέας:
Λυτούδη, Παρασκευή Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Ο.Τ.Α. και ηλεκτρονικές υπηρεσίες: παρούσα κατάσταση, προβλήματα, προοπτικές: Δήμοι Αμαρούσιου και Bριλλησίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 3626
Συγγραφέας:
Μαράκη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Οι νέες τεχνολογίες στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η χρήση τους στη διοίκηση των σχολικών μονάδων

Μεταπτυχιακή Εργασία 2477
Συγγραφέας:
Παναγούλη, Ειρήνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Ανάπτυξη τεχνο-οικονομικού εργαλείου αποτίμησης υπηρεσιών cloud computing

Μεταπτυχιακή Εργασία 19381
Συγγραφέας:
Κατσαντώνης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-03-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Στρατηγικές τουριστικών επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο: Η περίπτωση των Peer 2 Peer εφαρμογών

Μεταπτυχιακή Εργασία 19443
Συγγραφέας:
Κατσουλάκη, Ζαχαρούλα Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση περιβάλλοντος VMware για την διαχείριση συστάδας εξυπηρετητών του τμήματος πληροφοριακής και τηλεματικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 19491
Συγγραφέας:
Αγγελίδης, Άγγελος Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-09-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Οπτική απεικόνιση διάδοσης και περιεχομένου αναρτήσεων στο Twitter

Μεταπτυχιακή Εργασία 19486
Συγγραφέας:
Παππάς, Δημήτρης Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Drone Technology and Data in Research Journalism

Μεταπτυχιακή Εργασία 19502
Συγγραφέας:
Μαρκάτης, Κωνσταντίνος Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0