Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Fintech), η προσαρμογή των Ελληνικών Τραπεζών και η υιοθέτηση από τους καταναλωτές

Μεταπτυχιακή Εργασία 19462
Συγγραφέας:
Αγγουρά, Ιωάννα Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία (Γενικά)
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Στάσεις και πεποιθήσεις των Ελλήνων χρηστών διαδικτύου για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Μεταπτυχιακή Εργασία 6134
Συγγραφέας:
Κανιός, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. The Nexus Route: Ambulance-Drone network

Μεταπτυχιακή Εργασία 20175
Συγγραφέας:
Φυλακτός, Ασημάκης Χ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Τεχνολογία (Γενικά)
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Ανίχνευση και αναγνώριση των βλαβών μετά από το σεισμό στις 26/1/2014 και 3/2/2014 στην νήσο Κεφαλονιά με την χρήση των δορυφορικών δεδομένων PLEIADES

Πτυχιακή Εργασία 18372
Συγγραφέας:
Μανώλης, Ιωάννης Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Τεχνολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Η χρήση της τεχνολογίας στη νέα δημόσια διοίκηση

Πτυχιακή Εργασία 9225
Συγγραφέας:
Κακάτσιου, Δήμητρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Τεχνολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Η αξιοποίηση των εποπτικών μέσων κατά την διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στην Α' και Β' Γυμνασίου

Πτυχιακή Εργασία 14682
Συγγραφέας:
Μάμαλη, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Τεχνολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Η αξιοποίηση της τέχνης και της τεχνολογίας στη διδακτική της ιστορίας: η περίπτωση της Βυζαντινής περιόδου

Μεταπτυχιακή Εργασία 18115
Συγγραφέας:
Μαλτέζου, Ανθούσα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Ιστορία
Τεχνολογία (Γενικά)
Καλές τέχνες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων στην εφαρμογή του κώδικα ISPS

Μεταπτυχιακή Εργασία 18366
Συγγραφέας:
Βαρούνης, Νικόλαος Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Τεχνολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Έρευνα και τεχνολογία στην υπηρεσία της ανάπτυξης: εμπειρική διερεύνηση για την Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18025
Συγγραφέας:
Κινανλής, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τεχνολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Προβληματισμοί και προοπτικές χρήσης RFID

Μεταπτυχιακή Εργασία 20882
Συγγραφέας:
Καραμουσαδάκης, Γεώργιος Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0