Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Statistical Unfolding Approach to Understand Influencing Factors for Taxol Content Variation in High Altitude Himalayan Region

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 26115
Δημιουργός:
Gupta, A.
Srivastava, P.K.
Petropoulos, George P.
Singh, P.P.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2021-12-07
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Διορθώσεις ισοϋψών καμπυλών με χρήση κανόνων τοπολογίας (TopologyRules)

Πτυχιακή Εργασία 18072
Συγγραφέας:
Τσικρίκα, Αρετή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Έδαφος. Εδαφολογία
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Πρόγνωση μακροχρόνιας εξέλιξης της ακτογραμμής του κόλπου των Χανίων με χρήση αριθμητικού μοντέλου

Πτυχιακή Εργασία 18341
Συγγραφέας:
Αναστασάκη, Ιωάννα Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ωκεανογραφία
Γεωλογία
Έδαφος. Εδαφολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Χωρική κατανομή των εδαφικών υποχωρήσεων στην περιοχή Αμύνταιο – Πτολεμαΐδα με την χρήση διαστημικών δεδομένων Radar (SAR)

Πτυχιακή Εργασία 18060
Συγγραφέας:
Πέγιου Μαλακού, Βασιλική Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Έδαφος. Εδαφολογία
Γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Ανάπτυξη μοντέλων επιφανειακής απορροής και εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου, στην υδρολογική λεκάνη του Σπερχειού ποταμού, με την αξιοποίηση Σ.Γ.Π. και Τηλεπισκόπησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 18344
Συγγραφέας:
Σταθόπουλος, Νικόλαος Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Υδρολογία. Ύδατα
Έδαφος. Εδαφολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Observation of urban faults by using space geodesy: The case of the city of Corinth

Μεταπτυχιακή Εργασία 18964
Συγγραφέας:
Τομπολίδη, Αθανασία Μαρία Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Έδαφος. Εδαφολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0