Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και ήπια ανάπτυξη του Ν.Δ. Κίσαβου και των οικισμών Αμπελάκια, Τέμπη και Σπηλιά

Μεταπτυχιακή Εργασία 10541
Συγγραφέας:
Κατσιμπίρη, Παγώνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Γεωργία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Οι τοπικές καλλιέργειες και η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση της φιστικοκαλλιέργειας του δήμου Αίγινας

Μεταπτυχιακή Εργασία 10518
Συγγραφέας:
Αλυφαντή, Κυριακή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωργία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής της καλλιέργειας μήλων ορεινής Κορινθίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 15928
Συγγραφέας:
Μπουραντάνη, Αντωνία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Γεωργία
Γεωργία και περιβάλλον
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Επιχειρηματικό σχέδιο μονάδας αγροτικής παραγωγής

Πτυχιακή Εργασία 16757
Συγγραφέας:
Δουβίτσας, Εμμανουήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Επιχειρηματικότητα
Γεωργία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0